നാലാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുണ്ടോ? കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിൽ ജോലി നേടാം | CSL Recruitment 2023

Looking for CSL Recruitment 2023? Qualification: 4th Class Pass? Discover your opportunity with CSL's latest recruitment drive. Find out more about th
CSL Recruitment 2023

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഷിപ്പ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2023 ഒക്ടോബർ 21 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

CSL Recruitment 2023 Job Details

 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗം : Cochin Shipyard Limited
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ : 95
 • ജോലിസ്ഥലം : കൊച്ചി
 • നിയമനം : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2023 ഒക്ടോബർ 6
 • അവസാന തീയതി: 2023 ഒക്ടോബർ 21

CSL recruitment 2023: Vacancy Details 

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ പൊസിഷനുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 95 ഒഴിവുകളാണ് ആകെയുള്ളത്.

 സെമി സ്കിൽഡ് റിഗ്ഗർ പോസ്റ്റിലേക്ക് 56 ഒഴിവും, സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് 39 ഒഴിവുമാണ് ഉള്ളത്.

CSL recruitment 2023: Age Limit Details

പരമാവധി 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് 2023 ഒക്ടോബർ 21ന് 30 വയസ്സ് കവിയാണ് പാടില്ല. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വയസ്സിളവ് താഴെ നൽകുന്നു.

 • SC: 35 വയസ്സ് വരെ
 • OBC: 33 വയസ്സ് വരെ

CSL recruitment 2023:Educational Qualifications

1. Semi Skilled Rigger

• നാലാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.
• റിഗ്ഗിംഗിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം, അതിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻ ഭാഗങ്ങൾ റിഗ്ഗിംഗ്, മെഷിനറി/ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

2. സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്

• എസ്എസ്എൽസി പാസായിരിക്കണം.
• സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സേഫ്റ്റി/അഗ്നിശമന ഡിപ്ലോമ.
• പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലോ ഫാക്ടറിയിലോ സേഫ്റ്റിയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനമോ പരിചയമോ.

CSL recruitment 2023: Salary Details

 • ആദ്യവർഷം: 22100/-
 • രണ്ടാം വർഷം: 22800/-
 • മൂന്നാം വർഷം: 23400/-

കൂടാതെ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മാസത്തിൽ 4600 രൂപ മുതൽ 4900 വരെ ലഭിക്കും.

CSL recruitment 2023: Application Fees

SC/ST/PWD വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് ഇല്ല

മറ്റെല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും 200 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്

Selection Procedure

 • എഴുത്ത് പരീക്ഷ
 • പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ്
 • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ

How to Apply for CSL Job recruitment 2023?

✦ ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർണമായും വായിച്ചു യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക

✦ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത്

✦ അപേക്ഷകൾ 2023 ഒക്ടോബർ 21 വരെ സ്വീകരിക്കും

✦ അപേക്ഷകർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, പരിചയം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും

✦ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയോ നൽകുക

✦ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ

✦ പൂർണമായ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain