പാർട്ട്ടൈം, ഫുൾടൈം ജോലികൾ - പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഗ്രേറ്റഡ് ഫിനാൻസ് മീഡിയ ആയ മൈഫിൻ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻസ് മീഡിയയിലേക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയും ഫുൾടൈം ആയും ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നു

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിനാൻസ് മീഡിയ ആയ മൈഫിൻ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻസ് മീഡിയയിലേക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയും ഫുൾടൈം ആയും ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഏജൻസിനെ നിയമിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ 25ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം.

Qualification and Salary 

പ്ലസ്ടുവും അതിനു മുകളിൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

 ഫുൾടൈം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ശമ്പളം + മൊബൈൽ എക്സ്പെൻസ് + ട്രാവൽ അലവൻസ് എന്നിവ ലഭിക്കും.

 പാർട്ട്ടൈം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ മിനിമം ദിവസം 4 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരും.ശമ്പളം + മൊബൈൽ എക്സ്പെൻസ് + ട്രാവൽ അലവൻസ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 നിർബന്ധമായും ടൂവീലർ ഉള്ളവരായിരിക്കണം

How to Apply?

താല്പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ 25ന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാവുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 808 943 2865 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.
 അഡ്രസ്: മുനിസിപ്പൽ ബസ്റ്റാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയം, നഗരസഭ കാര്യാലയത്തിനടുത്ത്, മലപ്പുറം - 676505.

1 comment

  1. Help your baby keep in 카지노 사이트 mind instances tables by understanding their utility by way of multiplication information and patterns. Get began now to be taught instances tables with ample practice and enjoyable. With each flip of the cardboard and roll of the dice, The Orleans is a place to get pleasure from one of the best in thrilling casino action!
© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain