കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ മിനിമം മലയാളം അറിയുന്നവർക്ക് ജോലി | DME Recruitment 2023 | Free Job Alert

Directorate of Medical Education (DME), How to Apply DME Kerala Recruitment 2023,DME Recruitment 2023 Age Limit, DME Kerala Recruitment Vacancy Detail
DME Recruitment 2023

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ ഡയറക്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാൻ അവസരം. വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് മിനിമം നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസ് കീപ്പർ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡർ,  ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നഴ്സ് ട്രൈനർ തുടങ്ങിയ തസ്തികളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

Vacancy Details

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (DME) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നാല് ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Post Name Vacancy
House Keeper (Female) 01
Office Attendant 01
IT Executive c01
Nurse Trainer 01

Age Limit Details

 ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
Post Name Age Limit
House Keeper (Female) 35 – 45 Years
Office Attendant 35 Years
IT Executive 35 Years
Nurse Trainer 35 Years

Educational Qualification

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
Post Name Qualification
House Keeper (Female) നാലാം ക്ലാസ് പാസ്സ് - ഒരു ഹോസ്റ്റലിലോ മറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലോ വനിതാ ഹൗസ്കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് ഹൗസ്കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മേട്രൺ ആയുള്ള പരിചയം. തിരഞ്ഞെടുത്ത അപേക്ഷകൻ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ തുടരണം.
Office Attendant 7th std പാസ്സ് & ഏതെങ്കിലും ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത് - കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം
IT Executive എംടെക്/എംഇ/ബിടെക്/ബിഇ/എംസിഎ/എംഎസ്‌സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
Nurse Trainer Post Basic Diploma in Specialty Nursing (Emergency & Disaster Nursing) /Bsc Nursing/Msc Nursing preferably with BLS/ACLS Certification

Salary Details

ഡയറക്ടർ റേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Post Name Salary
House Keeper (Female) Rs.18,390/-
Office Attendant Rs.18,390/-
IT Executive Rs.32,560/-
Nurse Trainer Rs.30,995/-

Selection Process

Post Name Interview Date
House Keeper (Female) 26/10/2023
Office Attendant 26/10/2023
IT Executive 25/10/2023
Nurse Trainer 25/10/2023
ഓരോ തസ്തികയിലേക്കും വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രാവിലെ 10:30 മുതലാണ് ഇന്റർവ്യൂ ആരംഭിക്കുക.
• ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കണം.
• നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, പരിചയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുക.
• വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ബയോഡാറ്റ തുടങ്ങിയവയുടെ ഒറിജിനലും അതിന്റെ പകർപ്പും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോവുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain