കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് വിജ്ഞാപനം വന്നു - കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ | Agricultural Assistant Grade II Recruitment 2024

Agricultural Assistant Notification 2024: Kerala Agriculture Department applications are invited for agricultural assistant grade II vacancies. Kerala

 Agricultural Assistant Grade II Notification 2024: കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

 താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2024 ജനുവരി 17 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ വഴിയും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്.

Agricultural Assistant Notification 2024, Kerala PSC Agricultural Assistant Notification 2024

Notification Details

Board Name കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
Type of Job Kerala Govt
Category Number CATEGORY NO. 528/2023
പോസ്റ്റ് Agricultural Assistant Grade II
ഒഴിവുകൾ Various
ലൊക്കേഷൻ All Over Kerala
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2023 ഡിസംബർ 15
അവസാന തിയതി 2023 ജനുവരി 17

Vacancy Details for  Agricultural Assistant Grade II Notification 2024

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേനയാണ് കാർഷിക വികസന കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും 359 പേർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചു. 

Age Limit Details  Agricultural Assistant Grade II Notification 2024

18നും 37നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1986 ജനുവരി രണ്ടിനും 2005 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Educational Qualification for  Agricultural Assistant Grade II Notification 2024

(i) കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും നൽകപ്പെടുന്ന ഡിപ്ലോമ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ,

(iI) മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

• മികച്ച കായിക ശേഷി ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം.

Salary Details for  Agricultural Assistant Grade II Notification 2024

കേരള കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 27,900 രൂപ മുതൽ 63,700 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 Agricultural Assistant Grade II Notification 2024 Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ
2. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
4. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ 

How to Apply  Agricultural Assistant Grade II Notification 2024?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 2024 ജനുവരി 17 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
  • പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
  • അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '528/2023' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.
  • 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain