മാസം 80,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം - സുപ്രീംകോടതിയിൽ ലോ ക്ലർക്ക് കം റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ഒഴിവുകൾ

SUPREME COURT OF INDIA Recruitment 2024,SUPREME COURT OF INDIA Recruitment 2024,SUPREME COURT OF INDIA Recruitment 2024,SUPREME COURT OF INDIA Recruit
Supreme Court Low Clerk
സുപ്രീംകോടതിയിലെ 90  ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സുപ്രീംകോടതി ലോ ക്ലർക്ക്-കം- റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി 2024 ജനുവരി 24 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Notification Details

Vacancy Details

Board Name സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ
Type of Job Central Govt
Advt No No
പോസ്റ്റ് ലോ ക്ലർക്ക്-കം-റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്സ്
ഒഴിവുകൾ 90
ലൊക്കേഷൻ All Over Supreem Court
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓണ്‍ലൈന്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 ജനുവരി 24
അവസാന തിയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 15
സുപ്രീം കോടതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് ലോ ക്ലർക്ക്-കം- റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് 90 ഒഴിവുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.

Age Limit Details

ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 20 വയസ്സ് മുതൽ 32 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി.

Educational Qualification

നിയമ ബിരുദധാരി, നിയമത്തിൽ ബാച്ചിലർ ബിരുദം 

Salary Details

Application Fees

എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനായി തന്നെ ഫീസ് അടക്കാം.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://jobapply.in/supremeCourtLawClerk2024/ സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain