ഗാന്ധി ഗ്രാം റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി കരസ്ഥമാക്കാം - ക്ലർക്ക് ഒഴിവുകൾ

Ghandhigram Rural Institute Recruitment 2024: Free Job Alert,Kerala Job vacancy,Lower Division Job vacancy,Ghandhigram Rural Institute
Gandhi Gram Rural Institute Job Vacancyഗാന്ധിഗ്രാം റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (GRI) വിവിധ തസ്തികളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത് ജോലി കരസ്ഥമാക്കുക.

Vacancy Details

ഗാന്ധിഗ്രാം റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (GRI) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 6 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്.
• ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്: 03
• മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്: 03

Age Limit Details

മിനിമം പ്രായപരിധി 18 വയസ്സാണ്.

Educational Qualification

1. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്
ബാച്ച്ലർ ഡിഗ്രീ
ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ പ്രാവീണ്യം @ 35wpm
കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അറിവ്
2. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്
പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്
or
ITI പാസ്സ്
ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ്

Salary Details

• ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്: 20,250/-
• മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്: 16,740/-

How to Apply?

ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി 2024 ഏപ്രിൽ 6 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബ്ലോക്ക് ഓഫ്  GRI യിൽ എത്തിച്ചേരുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കും.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain