സർക്കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവ് - 92000 വരെ മാസം ശമ്പളം

National Council of science museum recruitment 2024,National Council of science museum (NCSM), government job vacancy, free job alert
Government Museum Job Vacancy,National Council of Science Museumsനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് മ്യൂസിയം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്  ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിലും പുറത്ത് സെന്റർ ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 2024 മാർച്ച് 11 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Vacancy Details

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് മ്യൂസിയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
• ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്: 4 ഒഴിവ്
• ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്: 2 ഒഴിവ്

Age Limit Details

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 25 വയസ്സ് വരെയും, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് 35 വയസ്സ് വരെയുമാണ് പ്രായപരിധി. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification

1. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
ഹയർസെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 10 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസാവണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകളും 10500/9000 കീ ഡിപ്രഷൻ മണിക്കൂറിൽ.

2. ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

3 വർഷത്തെ സിബിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ്.

Salary Details

• ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്: 19,900 - 63,200/-
• ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്: 29,200-92,300/-

Application Fees

റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്കും 885 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അപേക്ഷ ഫീസ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴി അയക്കേണ്ടതാണ്.

How to Apply?

1. എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെയും പ്രസക്തമായ രേഖകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം മാത്രം നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2. അപേക്ഷാ ഫോമിൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
3. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം അവസാന തീയതിക്ക് വളരെ മുമ്പായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നും അവസാന തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
4. ഒരു കാരണവശാലും അപേക്ഷകർക്ക് അവസാന തീയതിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് NCSM അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടക യൂണിറ്റ്(കൾ) ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.
5. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരിശോധിക്കണം.
6. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത ഫോമിൽ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത അപേക്ഷാ ഫീസ് സഹിതം സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും സമീപകാല ഫോട്ടോയും സഹിതം 11.03.2024 (വെള്ളിയാഴ്ച) അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിലാസത്തിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Regd. പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയർ മാത്രം. ഇമെയിൽ/ഹാൻഡ്/ഫാക്സ് മുതലായവ മുഖേന അയക്കുന്ന അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല:
The Section Officer (Admn.)
National Council of Science Museums
Block- 33 GN, Sector-V, Salt Lake
Kolkata – 700 091

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain