എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് മികച്ച ശമ്പളത്തിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിൽ ജോലി നേടാം

CSL Recruitment 2024: Cochin Shipyard Limited careers, Kerala jobs, Cochin Shipyard job vacancy, Central Government job, FreeJobAlert
CSL Nurse Job

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഷിപ്പ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് കം ഫസ്റ്റ് എയിഡർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2024 മെയ് 30 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചതിനുശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

CSL Recruitment 2024 Job Details

 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗം : Cochin Shipyard Limited
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ : 02
 • ജോലിസ്ഥലം : കൊച്ചി
 • നിയമനം : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2024 മെയ് 15
 • അവസാന തീയതി: 2024 മെയ് 30

CSL recruitment 2024: Vacancy Details 

  കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് കം ഫസ്റ്റ് എയിഡർ പോസ്റ്റിലേക്ക് 2 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്.

CSL recruitment 2024: Age Limit Details

പരമാവധി 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. പ്രായം 2024 മെയ് 15 അനുസരിച്ചു കണക്കാക്കും.

CSL recruitment 2024:Educational Qualifications

a) VII സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്.

b) സെൻ്റ് ജോൺസ് ആംബുലൻസ് അസോസിയേഷൻ / അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധുവായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

(അഥവാ)

വിഎച്ച്എസ്ഇ ഡൊമസ്റ്റിക് നഴ്സിംഗ്.

(അഥവാ)

ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻ്റ് QP നമ്പർ HSS/Q5101 NSQF ലെവൽ 4.

അഭികാമ്യം:

a) മലയാളത്തിൽ മതിയായ അറിവ്.

ബി) നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ്/ഫസ്റ്റ് എയ്ഡറായി പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ.

CSL recruitment 2024: Salary Details

 • ആദ്യവർഷം: 22,100/-
 • രണ്ടാം വർഷം: 22,800/-
 • മൂന്നാം വർഷം: 23,400/-

കൂടാതെ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മാസത്തിൽ 5530 രൂപ മുതൽ 5850 രൂപ വരെ ലഭിക്കും.

CSL recruitment 2024: Application Fees

 • SC/ST/PWD വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് ഇല്ല
 • മറ്റെല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും 300 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്

Selection Procedure

 • എഴുത്ത് പരീക്ഷ
 • പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ്
 • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ

How to Apply for CSL Job recruitment 2024?

✦ ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർണമായും വായിച്ചു യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക

✦ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത്

✦ അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ് 30 വരെ സ്വീകരിക്കും

✦ അപേക്ഷകർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, പരിചയം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും

✦ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയോ നൽകുക

✦ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ

✦ പൂർണമായ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain