കേരളത്തിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ശമ്പളത്തിൽ മിൽമയിൽ ജോലി അവസരം | Milma Job Vacancy June 2024

MILMA Recruitment 2024,MILMA: HOME,Career Notifications,Kerala Cooperative Milk Marketing Federation,MILMA Recruitment 2024 - Apply Online For MIS, Di
MILMA Recruitment 2024,MILMA: HOME,Career Notifications,Kerala Cooperative Milk Marketing Federation,MILMA Recruitment 2024 - Apply Online For MIS, Digtal Marketing Executive Vacancy
കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ (MILMA) ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, MIS സെയിൽസ് അനലിസ്റ്റ്, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
  കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിൽമ നിയമനം നൽകുന്നത്. വിശദമായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി.

Vacancy Details

കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം മൂന്ന് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 01
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 01
എംഐഎസ് സെയിൽസ് അനലിസ്റ്റ് 01

Age Limit Details

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 40 വയസ്സ്
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 40 വയസ്സ്
എംഐഎസ് സെയിൽസ് അനലിസ്റ്റ് 40 വയസ്സ്

Who Can Apply?

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് • മാർക്കറ്റിംഗിൽ MBA, എക്സ്പോർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. • ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് • MBA ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയിൽ BSc. • ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം, SEO/ SMM & ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
എംഐഎസ് സെയിൽസ് അനലിസ്റ്റ് • ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ • ഏതെങ്കിലും FMCG കമ്പനിയിലോ വലിയ എഫ്FMCG ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലോ/സിഎഫ്എയിലോ/ എക്സലിലെ സെയിൽസ് MIS ഡാറ്റാ മാനേജ്മെൻ്റിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിയിലോ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് Rs. 30,000/-
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് Rs. 25,000/-
എംഐഎസ് സെയിൽസ് അനലിസ്റ്റ് Rs. 20,000/-

How to Apply Milma Recruitment 2024?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://cmd.kerala.gov.in/recruitment/ സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക
  • ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്: ജൂൺ 24

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain