മിൽമയിൽ വീണ്ടും അവസരം - ദിവസം 4000 രൂപ വീതം കൂലി || Milma Recruitment 2024

Milma Recruitment 2024,Kerala Co-operative Milk Marketing Federation (MILMA),MILMA Recruitment Notification – Apply Online @ milma.com
Milma Recruitment 2024,Kerala Co-operative Milk Marketing Federation (MILMA),MILMA Recruitment Notification – Apply Online @ milma.com
സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനിലേക്ക് (മിൽമ) കോളിറ്റി അഷ്വറൻസ് കൺസൾട്ടന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂലൈ 17 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

Vacancy Details

കോളിറ്റി അഷ്വറൻസ് കൺസൾട്ടന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ആകെ ഒരു ഒഴിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

Milma Recruitment 2024: Age limit

50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം.

Milma Recruitment 2024: Qualification

› ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം/ പിജി.
› അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ / ഡയറി പ്രോസസിങ്ങിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമ.
› ഡയറി/ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ/ എഫ്എംസിജി എന്നിവയുടെ വിപണനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജർ തസ്തികയിൽ 10 വർഷത്തെ പരിചയം നിർബന്ധമാണ്.

Milma Recruitment 2024: Salary

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 4000 രൂപ പ്രതിദിനം ലഭിക്കും. അതുകൂടാതെ ട്രാവൽ അലവൻസ്, ഡിയർ നെസ് അലവൻസ് എന്നിവകൂടെ ലഭിക്കും 

How to Apply Milma Recruitment 2024?

  • ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
  • www.cmd.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
  • അപേക്ഷയിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട്‌ ഫോട്ടോ (less than 200kb-. Jpg format ) അപ്‌ലോഡ് ചെയുക.
  • നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്‌ലോഡ് ചെയുക. (white background ആവണം-less than 50kb-. Jpg format).
  • അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  • 1)എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
  • 2)തെറ്റായ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ അപേക്ഷ റദ്ധാക്കും.
  • നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിലും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുക. ഇവയിലൂടെ ആകും പിന്നീടുള്ള നിയമന അറിവുകൾ ലഭിക്കുക. 
  • അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂലൈ 17 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain