Data Entry Jobs

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടാം | CSEB Recruitment 2024

CSEB Recruitment 2024 : കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് വീണ്ടും ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്…

കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഒഴിവ് | KSWMP Recruitment 2024

കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് (KSWMP) ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടി ടാസ്ക് പേഴ്സൺ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ…

ടൈപ്പിംഗ് അറിയുന്നവർക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ അവസരം | Data Entry Operator Jobs

ആയുഷ് മിഷന്‍ ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് എല്‍.ബി.എസ് നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയില്‍ നിന്ന് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയുടെ തുടര്‍ നിയമന ന…

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി ഒഴിവ് | ഇന്റർവ്യൂ മാർച്ച് 25ന്

കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികഗോത്രവർഗ്ഗ കമ്മീഷനിൽ നിലവിലുള്ള ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ (കരാർ നിയമനം) ഒരു ഒഴിവിലെ നിയമനത്തിനായി മാർച്ച് 25ന് രാവിലെ…

ടൈപ്പിംഗ് അറിയുന്നവർക്ക് ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ആവാം | ഹബ് ഫോര്‍ എംപവര്‍മെന്റ് ഓഫ് വിമണ്‍ ഓഫീസിലേക്ക് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ഒഴിവ്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഹബ് ഫോര്‍ എംപവര്‍മെന്റ് ഓഫ് വിമണ്‍ ഓഫീസിലേക്ക് ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ഫോര്‍ പിഎംഎംവിവൈ വര്‍ക്ക്‌സ് തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ നിയമം …

മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്.. ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിആർഡിഎൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നേരിട്ട് …

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ് | Data Entry Operator Job in Kozhikode

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗവ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കാസ്‌പിന് കീഴിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.  72…

കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ക്ലർക്ക് ജോലി - ഇമെയിൽ അപേക്ഷിക്കാം

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലർക്ക് തസ്തികയിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ടെക്ന…

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടാം - ക്ലർക്ക് മുതൽ ക്യാഷ്യർ വരെയുള്ള ഒഴിവുകൾ

നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ക്ലർക്ക് മുതൽ സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള ജോലികൾ നേടാം. കേരളത്തിലെ 70 സഹകരണ ബാങ്കുകളിലായിട്ട് 200 ഒഴിവുകളിലേക്ക് സഹ…

കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവർക്ക് ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ആവാം - ഇന്റർവ്യൂ 28ന്

വയനാട് ജില്ലയിലെ വൈത്തിരി താലൂക്കിലെ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഐ.റ്റി.ഡി.പി പ്രൊജക്ട് ഓഫീസിലും ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസുകളിലും പ…

അംഗനവാടി വർക്കർ/ ഹെൽപ്പർ ജോലി അവസരം - അപേക്ഷ ജനുവരി 10 വരെ

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിലേക്ക് ഹെല്‍പ്പര്‍, വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍ എസ…

നവ കേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ നിയമനം | Data Entry Operator Job Vacancy

ആലപ്പുഴ: നവകേരളം കര്‍മ പദ്ധതി 2 ജില്ല ഓഫീസിലേക്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് കം ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ താത്ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബിരുദം, കെ.ജി.റ്റ…

കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണത്തിനായി സർവ്വേക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് | Survey & Data Entry Job

കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വസ്തുനികുതി പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണത്തിനും ഡാറ്റാ എന്ട്രി ക്കുമായി ഉദ്യോഗാർഥികളെ താത്ക്കാലിക…

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ് - ശമ്പളം 57,900 വരെ

കേരള ഹൈക്കോടതി ലോക്കോമോട്ടർ വൈകല്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ …

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഇന്റർവ്യൂ | Data Entry Jobs in Kerala

Data Entry Jobs in Kerala ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്  കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററു…

ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുമോ? വ്യവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവുകൾ

മാസം 21,175 രൂപയാണ് ശമ്പളം വ്യവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാന ഐ.ടി സെല്ലിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വർഷ…

ഏഴാം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് അറ്റൻഡർ ഒഴിവ് | കൂടാതെ മറ്റ് നിരവധി ഒഴിവുകളും

2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പരപ്പനങ്ങാടി സ്‌പെഷ്യൽ ടീച്ചേർസ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലും മോഡൽ ലാബ് സ്‌കൂളിലും വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു.പരപ്പനങ്ങാടി സ…

ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവരാണോ? എന്യൂമേറ്റർ ജോലി

കാര്‍ഷിക സെന്‍സസ് ഒന്നാംഘട്ട ഫീല്‍ഡുതല വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതിനായി താത്കാലിക എന്യൂമറേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നു. കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, കുന്നത്തൂര്‍, കൊട്ടാ…

ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ | അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് അവസരം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ കാഷ്വല്‍ ലേബറര്‍ തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനായി മാവേലിക്കര എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചില്‍…

Data Entry Operator Vacancy | Salary Starting 24,040

Data Entry Job/ Computer Operator images മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന മിഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് E-fsm (Electronic fund Management sy…
© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain