Graduate Jobs

KAU Career: Technical Assistant Interview | അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ്

കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ. പരീക്ഷ ഇല…

STDD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അവസരം

പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ യഥാസമയം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമ…

KSWDC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023; അപേക്ഷകൾ ജൂലൈ 20 വരെ | KSWDC Recruitment 2023

കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (KSWDC) നിലവിലുള്ള പ്രോജക്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കു…

പരീക്ഷ ഇല്ല; മാസ ശമ്പളം 24,750 രൂപ | ഇന്റർവ്യൂ മെയ് 17ന്

കേരള സർക്കാറിനു കീഴിലുള്ള ഫാർമസിയൂട്ടിക്കൽ സ്ഥാപനമായ ഔഷധി സിദ്ധ ഡോക്ടർ, ട്രെയിനി സിവിൽ എൻജിനീയർ, ട്രെയിനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ എന്ന കളിയിലേക്ക് കരാർ…

IRCTC Kerala Recruitment 2023 - Walk in Interview for 42 Hospitality Monitors Vacancies

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (IRCTC) വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മോണിറ്റർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇ…

IDBI Bank Recruitment 2023 - Apply Online for 600 Assistant Manager Vacancies

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (IDBI) ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യോ…

KITTS Academic Assistant Walk in Interview | Salary Starting 15,000

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് (KITTS) അക്കാദമിക് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാറിന്റെ ടൂറിസ…

Digital University of Kerala Recruitment

കേരളത്തിലെ നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ്, ഇന്നോവഷൻ & ടെക്നോ…

Kerala Civil Supplies Corporation Limited (Supplyco) Recruitment 2022

കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (സപ്ലൈകോ) വെഹിക്കിൾ സർവേയർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഡിസംബർ 24 -ന് മുൻപ് ഇമെ…

Suchitwa Mission Kerala Local Self Government Recruitment

കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വിവിധ അവസരങ്ങൾ. ശുചിത്വ മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആ…

LBS LD Clerk Recruitment 2022 - Apply Online for LD Clerk Vacancies

LBS സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി LD ക്ലർക്ക് ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള സർക്കാറിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് LBS സെന്റർ ഫോർ സയ…

നവകേരള കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ്

നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ 20 നു മുൻപായി അ…

കൊച്ചി മെട്രോയിൽ പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ | Kochi Metro Jobs

ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു,കൊച്ചി മെട്രോയിൽ വമ്പൻ അവസരങ്ങൾ! കൊച്ചി മെട്രോ ലിമിറ്റെഡിൽ അപ്പ്രെന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ്‌…

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (IOCL) Notification for Engagement of Apprentices

ഇതാ വന്നു!! ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷേനിൽ പുതിയ വിജ്ഞാപനം! Fortune 500 കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ അപ്പ്രെന്റിസ് ആയിട്ട് ചേരാം. താഴ…

Kerala State Veterinary Council (KSVC) Recruitment 2022 - Walk in Interview

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം. മൃഗസംരകഷണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ബ്ലോക്ക്‌ തല വെറ്റിനറി യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ…

RECRUITMENT OF CIVILIAN PERSONNEL IN INDIAN NAVY-2022 - Apply Offline

ഇതാ വന്നു! ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ഫിസിക്കൽ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാൻ ഇതാ ഒരു അവസരം !  വെസ്റ്റേൺ നേവൽ കമ്മാൻഡിൽ ജനറൽ സർവീസ് (നോൺ ഗസറ്റെഡ്) ഗ്രൂപ്പ്‌ ബി &…

Malabar Regional Co-operative Milk Producers Union Ltd (Milma) Recruitment 2022

മിൽമയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മലബാർ മിൽമയിൽ അവസരം!! മലബാർ റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്‌ യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് (മിൽമ) സിസ്റ്റം സൂപ്പർവ…

National Institute of Technology Calicut (NIT) Recruitment 2022 - Walk In Interview for Library Assistant, Helper Vacancies

ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോഴിക്കോട് കാംപസിൽ ജോലിയിൽ ചേരാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം! കോൺട്രാക്ട് അട…

SSC Combined Graduate Level (CGL) Recruitment 2022 - Apply Online for CGL 20,000 Vacancies

SSC CGL Recruitment 2022 കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് കീഴിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വകുപ്പുകളിലും ഉള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ …
© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain