UPSC CAPF അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023; @upsconline.nic.in

UPSC Recruitment 2023: യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) 2023 വർഷത്തെ ബിഎസ്എഫ്, സിആർപിഎഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ഐടിബിപി, എസ് എസ് ബി തുടങ്ങിയ വിവിധ കേന്ദ്ര സേ

UPSC Recruitment 2023: യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) 2023 വർഷത്തെ ബിഎസ്എഫ്, സിആർപിഎഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ഐടിബിപി, എസ് എസ് ബി തുടങ്ങിയ വിവിധ കേന്ദ്ര സേനകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവസാന തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ഉടനെ അപേക്ഷിക്കുക. അവസാന തീയതികളിൽ സെർവർ മന്ദഗതിയിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

    യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ(UPAC) അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2023 ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ 2023 മെയ് 16 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ നൽകാം. UPSC CAPF റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, സിലബസ് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കുക.

Job Details 

 • ബോർഡിന്റെ പേര് : Union Public Service Commission
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്
 • വിജ്ഞാപന നമ്പർ: 09/2022-CPF
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ : 253
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : ഓൺലൈൻ
 • ജോലിസ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2023 ഏപ്രിൽ 24
 • അവസാന തീയതി : 2023 മെയ് 16
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : https://www.upsc.gov.in/

UPSC CAPF AC Recruitment 2023 - Vacancy Details

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 5 സുരക്ഷാസേനകളിലായി 322 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (BSF), സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ (CRPF), സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (CISF), ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് (ITBP), സശസ്ത്ര സീമാബൽ (SSB) തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രസേനകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.

 • BSF : 86
 • CRPF : 55
 • CISF : 91
 • ITBP : 60
 • SSB : 30

UPSC CAPF AC Recruitment 2023 - Age Limit Details

20 വയസ്സിനും 25 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥി 02/08/1998നും 01/08/2003നും ഇടയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കണം.

പട്ടികജാതി (SC)/ പട്ടികവർഗ്ഗ (ST) വിഭാഗക്കാർക്ക് പരമാവധി 5 വയസ്സ് വരെ വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും

ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് 3 വയസ്സ് വരെ പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും

മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്

UPSC CAPF AC Recruitment 2023 - Salary Details

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 56,100 രൂപ മുതൽ 1,77,500 രൂപ വരെയായിരിക്കും മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുക. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ മറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

UPSC CAPF AC Recruitment 2023 - Educational Qualifications

› സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം.

› നിലവിൽ പരീക്ഷയെഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും CAPF AC അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്ലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്.

UPSC CAPF AC Recruitment 2023 -Application Fees

➢ 200 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.

➢ എസ് സി/ എസ് ടി/ വനിതകൾ എന്നീ വിഭാഗക്കാരെ അപേക്ഷ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്

➢ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലും പണമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അടക്കാവുന്നതാണ്.

UPSC CAPF AC Recruitment 2023 - Selection Procedure

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ITBP, BSF, SSB, CISF, CRPF എന്നിവയിലേക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.

1. എഴുത്ത് പരീക്ഷ പേപ്പർ I, പേപ്പർ II :

2023 ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം  തീയതി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ പേപ്പർ I പരീക്ഷ നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ പേപ്പർ IIപരീക്ഷ നടക്കും.

2. ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് :

ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവ ചുവടെയുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൽ പരിശോധിക്കുക. ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിജയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

 പുരുഷൻ

ഉയരം: 165 സെന്റീമീറ്റർ

നെഞ്ചളവ്: 81 സെന്റീമീറ്റർ (5 സെന്റീമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം)

തൂക്കം: 50 കിലോ 

100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 16 സെക്കൻഡ്

800 മീറ്റർ ഓട്ടം: 3 മിനിറ്റ് 45 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്

ലോങ്ങ് ജമ്പ്: 3.5 മീറ്റർ

ഷോട്ട് പുട്ട് (7.26Kgs): 4.5 മീറ്റർ

 വനിതകൾ

ഉയരം: 157 സെന്റീമീറ്റർ

തൂക്കം: 46 കിലോ

100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 18 സെക്കൻഡ്

800 മീറ്റർ ഓട്ടം: 4 മിനിറ്റ് 45 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്

ലോങ്ങ് ജമ്പ്: 3 മീറ്റർ

ഷോട്ട് പുട്ട് (7.26Kgs): --

3. ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് :

ഫിസിക്കൽ,മെഡിക്കൽ പരീക്ഷകൾ വിജയിക്കുന്നവരെ 150ന്റെ ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ടിലേക്ക് വിളിക്കും.

4. അവസാന മെറിറ്റ് പട്ടിക:

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 3 ഘട്ടങ്ങളിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അന്തിമപട്ടിക പുറത്തിറക്കും. അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

How to Apply UPSC CAPF AC Recruitment 2023?

➢ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള Apply Now എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം.
➢ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
➢ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയാൽ യു പി എസ് സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply Now എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
➢ ഏത് സേനയിലേക്ക് ആണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് നേരെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Click here for Part-I എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക
➢ ശേഷം തുറന്നുവരുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുക
➢ ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുക
➢ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്നിവ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക
➢ പരീക്ഷാ സെന്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
➢ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
➢ Click here for Part-II എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്ന് വരുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക 
➢ ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
➢ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain