എസ്എസ്എൽസി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് അവസരം: അവസാന തീയതി 2023 നവംബർ 13

Kerala Tourism Department Recruitment 2023: Tourism Job, Kerala Jobs.Kerala Tourism Department Recruitment 2023: ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എക്കോ ലോ
Tourism Job Kerala

Kerala Tourism Department Recruitment 2023: ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എക്കോ ലോഡ്ജ് ഇടുക്കി/ പീരുമേട് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി ഒരു വർഷ കാലയളവിലേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ചുവടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.

Notification Details

• വിഭാഗം : Department of Tourism, Government of Kerala 
• ജോലി തരം : Kerala Govt Job
• വിജ്ഞാപന നമ്പർ : --
• ആകെ ഒഴിവുകൾ : 01
• ജോലിസ്ഥലം : കേരളം  
• പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : --
• അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓഫ് ലൈൻ 
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2023 ഒക്ടോബർ 25
• അവസാന തീയതി : 2023 നവംബർ 13
• ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : https://www.keralatourism.gov.in/

Vacancy Details

കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ആകെ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത്.

Age Limit Details

മേൽപ്പറഞ്ഞ തസ്തികകളിലേക്ക് 18 വയസ്സിനും 35 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

Educational Qualifications

⬤ എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത

⬤ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഹോട്ടൽ അക്കമഡേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ

കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്നോളജി യിൽ നിന്നും ഹോട്ടൽ അക്കമഡേഷൻ ഓപ്പറേഷനിൽ ഡിപ്ലോമയോ പിജി ഡിപ്ലോമയോ വിജയിച്ചിരിക്കണം.

⬤ 6 മാസത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം 

Salary Details

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് സമയത്ത് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പ്രകാരം ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന തുക വേതനം ആയി ലഭിക്കും. നിലവിൽ പ്രതിദിന വേതനം 660 രൂപയാണ്.

Selection Procedure

• ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം.
• ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ/ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്/ ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. 

How to Apply?

› അപേക്ഷകർ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതാത് തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് സ്വയം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

› യോഗ്യതയുള്ളവർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

› പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പ്രവർത്തി പരിചയവും തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ കോപ്പികളും സഹിതം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴി അയക്കുക.

› അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം: The Regional Joint Director, Office of the Regional Joint Director, First Floor, Boat Jetty Complex, Ernakualam - 682011

› അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 നവംബർ 13 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ആയിരിക്കും.

› കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളവർ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗ

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain