പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കേരള അച്ചടി വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് | Printing Department Assistant Time Keeper Notification

Printing Department Assistant Time Keeper Notification,Apply Online For Latest Assistant Time Keeper Vacancies,CATEGORY NO: 446/2023,ASSISTANT TIME KE
Printing Department Assistant Time Keeper Notification

Printing Department Assistant Time Keeper Notification: പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് കേരള അച്ചടി വകുപ്പിൽ മികച്ച ശമ്പളത്തോടുകൂടി ജോലി നേടാം.അച്ചടി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ടൈം കീപ്പർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരമാണ് ഇത്.

 താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നവംബർ 29 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ വഴിയും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്.

Vacancy Details for Printing Department Assistant Time Keeper Notification

കേരള അച്ചടി വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം 5 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

District Vacancy

 1.  തിരുവനന്തപുരം: 02
 2.  എറണാകുളം: 01
 3.  പാലക്കാട്: 01
 4.  കണ്ണൂർ: 01

Age Limit Details Printing Department Assistant Time Keeper Notification

18നും 36 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1987 ജനുവരി രണ്ടിനും 2005 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Educational Qualification for Printing Department Assistant Time Keeper Notification

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ പാസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

Salary Details for Printing Department Assistant Time Keeper Notification

കേരള അച്ചടി വകുപ്പ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി അസിസ്റ്റന്റ് ടൈം കീപ്പർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 26,500 രൂപ മുതൽ 60,700 വരെ മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കും. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Printing Department Assistant Time Keeper Notification Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ
2. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
4. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ 

How to Apply Printing Department Assistant Time Keeper Notification

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. നവംബർ 29 അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

 1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
 2. പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 3. അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '446/2023' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.
 4. 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.
 5. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
 6. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
 7. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain