മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്ലർക്ക് മുതൽ ഡ്രൈവർ വരെയുള്ള ഒഴിവുകൾ | MGCU Recruitment 2023

MGCU Recruitment 2023,Mahatma Gandhi Central University (MGCU) applications are invited for not teaching vacancies. University jobs looking for the ca

MGCU Recruitment 2023: മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നോൺ ടീച്ചിംഗ് തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 48 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി 2023 ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 21വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

MGCU Recruitment 2023

MGCU Career Notification Details

Board Name Mahathma Gandhi Central University
Type of Job Central Govt Job
Advt No N/A
പോസ്റ്റ് നോൺ ടീച്ചിംഗ്
ഒഴിവുകൾ 48
ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2023 ഡിസംബർ 1
അവസാന തിയതി 2023 ഡിസംബർ 21

MGCU Recruitment 2023 Vacancy Details

മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഒഴിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

Name of Post Vacancy
System Analyst 01
Public Relation Officer 01
Hindi Officer 01
Assistant Registrar 02
Assistant Engineer (Civil) 01
Private Secretary 03
Security Officer 01
Hindi Translator 01
Junior Engineer (Civil) content_here
Junior Engineer (Electrical) 01
Personal Assistant 01
Professional Assistant 01
Senior Technical Assistant (Computer) 01
Technical Assistant 01
Statistical Assistant 01
Upper Division Clerk 05
Laboratory Assistant 04
Library Assistant 01
Lower Division Clerk 09
Hindi Typist 01
Multi-Tasking Staff 02
Driver 03
Library Attendant 01
Laboratory Attendant 04

MGCU Recruitment 2023 Age Limit Details

മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധിയാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നിയമാനുസൃത ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Women/Ex... തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായപരിധി ഇളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കുക.

Name of Post Age Limit
System Analyst 40 Years
Public Relation Officer 40 Years
Hindi Officer 40 Years
Assistant Registrar 40 Years
Assistant Engineer (Civil) 35 Years
Private Secretary 35 Years
Security Officer 35 Years
Hindi Translator 35 Years
Junior Engineer (Civil) 35 Years
Junior Engineer (Electrical) 35 Years
Personal Assistant 35 Years
Professional Assistant 35 Years
Senior Technical Assistant (Computer) 35 Years
Technical Assistant 32 Years
Statistical Assistant 32 Years
Upper Division Clerk 32 Years
Laboratory Assistant 32 Years
Library Assistant 32 Years
Lower Division Clerk 32 Years
Hindi Typist 32 Years
Multi-Tasking Staff 32 Years
Driver 32 Years
Library Attendant 32 Years
Laboratory Attendant 32 Years

MGCU Recruitment 2023 Educational Qualification

Name of Post Educational Qualification
System Analyst i. ബി.ഇ./ബി.ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ. ii. C/C++/JAVA തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ 05 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പരിചയം. ഡാറ്റാബേസുകൾ: MySQL/ORACLE, PHP മുതലായവ. ഒരു അംഗീകൃത പൊതു/PUS/പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് WINDOWS/LINUX/UNIX പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും. അഥവാ i. എം.ഇ./എം.ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്/എം.എസ്.സി. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ എംസിഎ. ii. C/C++/JAVA തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ 03 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പരിചയം. ഡാറ്റാബേസുകൾ: PHP ഉള്ള MySQL/ORACLE മുതലായവ. ഒരു അംഗീകൃത പൊതു/PUS/ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് WINDOWS/LINUX/UNIX പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും.
Public Relation Officer i. അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജേണലിസത്തിലും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും യുജിസി 7-പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ഗ്രേഡ് ബി. ii. ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വകുപ്പിൽ/കേന്ദ്രത്തിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്/പിഎസ്‌യു/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എബിസി, ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസികൾ, റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ, ഫിലിം മീഡിയ എന്നിവയുടെ അംഗീകൃത ഇംഗ്ലീഷ്/പ്രാദേശിക പത്രം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, പ്രാദേശിക ഭാഷ എന്നിവയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള പ്രശസ്ത പരസ്യ ഏജൻസികൾ സ്ഥാപിച്ചു. അഭികാമ്യം: കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല പ്രവർത്തന പരിജ്ഞാനം.
Hindi Officer ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പരീക്ഷാ മാധ്യമമായോ ഉള്ള ഹിന്ദിയിൽ ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. അഥവാ ഹിന്ദി നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പരീക്ഷാ മാധ്യമമായോ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
Assistant Registrar ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം പിന്തുടരുന്നിടത്തെല്ലാം കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ തത്തുല്യ ഗ്രേഡ്.
Assistant Engineer (Civil) i. First Class bachelor’s degree in relevant field from a recognised Institute/University or equivalent. ii. Three years’ experience in the relevant field as Junior Engineer or Equivalent in State Government PWD services or similar organized services/Statutory or Autonomous organization/University System or reputed private organizations with an annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
Private Secretary ഐ. അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം. ii. സർവ്വകലാശാല/ഗവേഷണ സ്ഥാപനം/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റായി കുറഞ്ഞത് 03 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ. / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവും മറ്റ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും. iii. ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദി സ്റ്റെനോഗ്രാഫി വേഗത: ഇംഗ്ലീഷിൽ 120 wpm അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 100 ​​wpm. iv. ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദി ടൈപ്പിംഗ് വേഗത: 35 w.p.m. ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 30 w.p.m. v. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ: നിർദ്ദേശം: 10 മിനിറ്റ് @ 120 w.p.m. ഇംഗ്ലീഷിൽ/100 w.p.m. ഹിന്ദിയിൽ. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: 50 മിനിറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്)/60 മിനിറ്റ് (ഹിന്ദി). അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും നല്ല ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും
Security Officer അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം, ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ/സൂപ്പർവൈസറി തസ്തികയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയം. കുറഞ്ഞത് 200/- കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള ഓഫീസ്, വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം. അല്ലെങ്കിൽ ജെ‌സി‌ഒ തലത്തിലോ തത്തുല്യമോ അതിനു മുകളിലോ ആർമിയിലോ അത്തരത്തിലുള്ള യൂണിഫോം സേവനത്തിലോ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തികൾ, പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമി ക്ലാസ് I പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ. കൂടാതെ ഒരു സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (LMV/മോട്ടോർ സൈക്കിൾ) കൈവശം വയ്ക്കുക.
Hindi Translator Master’s Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR Master’s Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.
Junior Engineer (Civil) ഒരു അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ എൻജിനീയറിങ്/ടെക്‌നോളജി ബിരുദവും ഒരു വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമയും CPWD/സ്റ്റേറ്റ് PWD അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ഓർഗനൈസ്ഡ് സേവനങ്ങൾ/നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർവ്വകലാശാലകൾ/സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള പ്രശസ്തമായ സ്വകാര്യ നിർമ്മാണ കമ്പനി എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയവും. Rs.200/- കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ.
Junior Engineer (Electrical) ഒരു അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ എൻജിനീയറിങ്/ടെക്നോളജി ബിരുദം, ഒരു വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമയും CPWD/സ്റ്റേറ്റ് PWD അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ഓർഗനൈസ്ഡ് സേവനങ്ങൾ/നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർവ്വകലാശാലകൾ/സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള പ്രശസ്തമായ സ്വകാര്യ നിർമ്മാണ കമ്പനി എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയവും. Rs.200/- കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ.
Personal Assistant ഐ. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. ii. കുറഞ്ഞത് 100wpm വേഗതയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ സ്റ്റെനോഗ്രാഫിയിൽ പ്രാവീണ്യം. iii. യഥാക്രമം 35/30 wpm എന്ന കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ ടൈപ്പിംഗിൽ പ്രാവീണ്യം. iv. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. വി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 200 കോടി വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ/ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം/പ്രശസ്ത സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ. അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും നല്ല ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ: നിർദ്ദേശം: 10 മിനിറ്റ് @ 100 w.p.m ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: 40 മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്/55 മിനിറ്റ് ഹിന്ദി
Professional Assistant ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, സർവകലാശാല/ഗവേഷണ സ്ഥാപനം/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/പിഎസ്‌യു, മറ്റ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 02 വർഷത്തെ പരിചയം. അഥവാ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറി/ലൈബ്രറി, ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം, ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സർവകലാശാല/ഗവേഷണ സ്ഥാപനം/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/പിഎസ്‌യു, മറ്റ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി എന്നിവയിൽ 03 വർഷത്തെ പരിചയം. ii. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
Senior Technical Assistant (Computer) i. ബി.ഇ./ബി.ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ M.C.A./M.Sc. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ. ii. C/C++/JAVA തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ 02 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പരിചയം. ഡാറ്റാബേസുകൾ: MySQL/ORACLE ഉള്ള PHP മുതലായവ. ഒരു അംഗീകൃത പൊതു/PUS/പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് WINDOWS/LINUX/UNIX പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും.
Technical Assistant ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസസിൽ ബിരുദം ലബോറട്ടറിയിലെ സയന്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളുടെ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയവും അറ്റകുറ്റപ്പണി/ പ്രവർത്തന പരിചയവും. പരിചയം സർവകലാശാല/ഗവേഷണ സ്ഥാപനം/കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/പിഎസ്‌യു, മറ്റ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 200/- കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള പ്രശസ്തമായ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കണം.
Statistical Assistant സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വിഷയങ്ങളിലൊന്നായി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളിലൊന്നായി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വിഷയങ്ങളിലൊന്നായി കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദം.
Upper Division Clerk ഐ. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം. ii. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്/ യൂണിവേഴ്സിറ്റി/ റിസർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്/സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവ./ പിഎസ്യു/ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തത്തുല്യ തസ്തികകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തമായ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ/കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 200 രൂപ വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള തത്തുല്യ ശമ്പള പാക്കേജ് എന്നിവയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം. iii. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് @ 35 wpm അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ വേഗത @ 30 wpm ടൈപ്പിംഗ്. iv. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം
Laboratory Assistant Bachelor’s degree in Physical or Life Sciences with minimum two years of working and maintenance experience of sophisticated scientific Instruments in the Laboratory. The experience should be in University/Research establishment/Central/State Govt./PSU and other autonomous bodies or Private organization of repute with annual turnover of at least Rs.200/- Crores or more.
Library Assistant ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് തത്തുല്യം. ii. ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകളുടെ ടൈപ്പിംഗ് വേഗത. iii. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
Lower Division Clerk ഐ. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം. ii. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് @ 35 wpm അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പിംഗ് @ 30 wpm (35wpm, 30wpm എന്നിവ 10500KDPH/9000KDPH എന്നതിന് തുല്യമാണ്, ഓരോ വർക്കിനും ശരാശരി 5 കീ ഡിപ്രഷനുകൾ). iii. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം
Hindi Typist i. അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം. ii. ഹിന്ദി ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകൾ. iii. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
Multi-Tasking Staff അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐടിഐ പാസ്സ്.
Driver ഐ. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്. ii. ലൈറ്റ്/മീഡിയം/ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള സാധുവായ വാണിജ്യ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, യാതൊരു പ്രതികൂലമായ അംഗീകാരവുമില്ലാതെ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി നൽകിയത്. iii. മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് (വാഹനങ്ങളിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയണം). iv. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 05 വർഷമെങ്കിലും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച പരിചയം.
Library Attendant i. അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള 10+2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പരീക്ഷ. ii. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറി സയൻസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്. iii. യൂണിവേഴ്സിറ്റി/കോളേജ്/വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. iv. കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ്.
Laboratory Attendant ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സയൻസ് സ്ട്രീമിനൊപ്പം 10+2. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സെൻട്രൽ/സ്‌റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലൊന്നായി പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, ലബോറട്ടറി ടെക്‌നോളജിയിലെ സ്‌കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമും.

MGCU Recruitment 2023 Application Fee

മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്റെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ചില കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകണം. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടക്കാം. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് പുറമേ വരുന്ന ബാങ്ക് ചാർജുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ്  Official Notification വായിക്കുക, കാരണം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും, വനിതകൾക്കും അപേക്ഷ ഫീസിൽ ഇളവ് നൽകാറുണ്ട്.

Group Application fees
For Group ‘A’ Posts General (Unreserved)/OBC/EWS – Rs.1500/- SC/ST/Transgender/ PwBD – Rs.1000/-
For Group ‘B’ Posts General (Unreserved)/OBC/EWS – Rs.1000/- SC/ST/Transgender/ PwBD – Rs.600/-
For Group ‘C’ Posts General (Unreserved)/OBC/EWS – Rs.1000/- SC/ST/Transgender/ PwBD – Rs.600/--

How to Apply MGCU Recruitment 2023?

മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെ Non teaching ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ കൊടുക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നേ ഉദ്യോഗാർത്ഥി Official Notification വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ കൊടുക്കൽ ആരംഭിക്കാം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഡിസംബറിൽ 21 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്

  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://exams.nta.ac.in/ സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Instructions for MGCU Recruitment 2023 Online Application Form

• ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

• അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം... തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

• ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ നൽകുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി. ഇവ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം നൽകുക. കാരണം ഇതിലേക്കാണ് പിന്നീടുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്, പരീക്ഷ തീയതി, ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain