പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടായാൽ മതി!! പ്രതിരോധ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാം. ഇപ്പോൾതന്നെ അപേക്ഷിച്ചോളു

ASC Center South Recruitment 2024: ASC Center South Recruitment Career Notification Details,ASC Center South Recruitment 2024 Vacancy Details,ASC Cent
ASC South Recruitment 2024

ASC Center South Recruitment 2024: പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരം. ASC സെന്റർ സൗത്ത്, വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 71 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി 2024 ജനുവരി 13 മുതൽ 2024 ഫെബ്രുവരി 02 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ASC Center South Recruitment Career Notification Details

Board Name ASC സെന്റർ (സൗത്ത്)
Type of Job Central Govt
Advt No N/A
പോസ്റ്റ് കുക്ക്, സിവിലിയൻ, കാറ്ററിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, MTS, ട്രേഡ്‌സ്മാൻ മേറ്റ്, വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്‌, സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ, ക്ലീനർ, ഫയർമെൻ, ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ
ഒഴിവുകൾ 71
ലൊക്കേഷൻ All Over India
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം തപാല്‍ വഴി
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 ജനുവരി 13
അവസാന തിയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 02

ASC Center South Recruitment 2024 Vacancy Details

ASC സെന്റർ (സൗത്ത്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഒഴിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
കുക്ക് 03
സിവിലിയൻ കാറ്ററിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ 03
MTS 02
ട്രേഡ്‌സ്മാൻ മേറ്റ് 08
വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്‌ 01
സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ 09
ക്ലീനർ 04
ലീഡിങ് ഫയർമെൻ 01
ഫയർമെൻ 30
ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ 10

ASC Center South Recruitment 2024 Age Limit Details

ASC സെന്റർ (സൗത്ത്) വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധിയാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നിയമാനുസൃത ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Women/Ex... തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായപരിധി ഇളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കുക.

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
കുക്ക് 18-25
സിവിലിയൻ കാറ്ററിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ 18-25
MTS 18-25
ട്രേഡ്‌സ്മാൻ മേറ്റ് 18-25
വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്‌ 18-27
സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ 18-25
ക്ലീനർ 18-25
ലീഡിങ് ഫയർമെൻ 18-25
ഫയർമെൻ 18-25
ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ 18-25

ASC Center South Recruitment 2024 Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
കുക്ക് (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) ഇന്ത്യൻ പാചകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും വ്യാപാരത്തിൽ പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. (iii) ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം അഭികാമ്യം
സിവിലിയൻ കാറ്ററിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം (ii) ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള കാറ്ററിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (iii) ഇൻസ്ട്രക്ടറായി കാറ്ററിങ്ങിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം
MTS (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) ജോലിയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ട്രേഡ്‌സ്മാൻ മേറ്റ് (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്‌ (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സ്. (ii) ഉപകരണങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും നമ്പറും പേരുകളും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും വായിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ്. (iii) ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം
സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) ഹെവി, ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. (iii) മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം
ക്ലീനർ (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം
ലീഡിങ് ഫയർമെൻ (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) എല്ലാത്തരം എക്‌സ്‌റ്റിംഗുഷറുകൾ, ഹോസ് ഫിറ്റിംഗുകൾ, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ, ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, ട്രെയിലർ, പമ്പുകൾ, നുരകളുടെ ശാഖകൾ. (iii) പരിശീലനത്തിന് കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം, 'ബി' ക്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നയിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒരു ഷിഫ്റ്റിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. (iv) വ്യത്യസ്‌ത തരം തീയെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിശമന രീതികളുടെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. (v) ഫൂട്ട്, അപ്ലയൻസ് ഫയർ സർവീസ് ഡ്രില്ലുകൾ എന്നിവയിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ ഫയർ ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം. (vi) ഫയർമാൻ കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
ഫയർമെൻ (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) എല്ലാത്തരം എക്‌സ്‌റ്റിംഗുഷറുകൾ, ഹോസ് ഫിറ്റിംഗുകൾ, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ, ട്രെയിലർ, പമ്പുകൾ, നുരകളുടെ ശാഖകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും പരിപാലനവും സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. (iii) ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങളുടെയും ട്രെയിലർ ഫയർ പമ്പിന്റെയും ഉപയോഗവും പരിപാലനവും പരിചിതമായിരിക്കണം. (iv) വ്യത്യസ്‌ത തരം തീയെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിശമന രീതികളുടെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. (v) ഫൂട്ട്, അപ്ലയൻസ് ഫയർ സർവീസ് ഡ്രില്ലുകൾ എന്നിവയിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ ഫയർ ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം. (vi) ഫയർമാൻ കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം
ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ (i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. (ii) പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. (iii) ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചതിന് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയവും സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. (iv) ഫയർമാൻ കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

ASC Center South Recruitment 2024 Salary Details

ASC സെന്റർ (സൗത്ത്) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മികച്ചൊരു ശമ്പള പാക്കേജ് ഓഫർ നൽകുന്നു. ശമ്പളത്തോടൊപ്പം TA/DA/PF... ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
കുക്ക് Rs.19900
സിവിലിയൻ കാറ്ററിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ Rs.19900
MTS Rs.18000
ട്രേഡ്‌സ്മാൻ മേറ്റ് Rs.18000
വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്‌ Rs.19900
സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ Rs.19900
ക്ലീനർ Rs.18000
ലീഡിങ് ഫയർമെൻ Rs.21700
ഫയർമെൻ Rs.19900
ഫയർ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ Rs.21700

How to Apply ASC Center South Recruitment 2024?

ASC സെന്റർ (സൗത്ത്) ലെ 71 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തപാൽ വഴി അപേക്ഷ കൊടുക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നേ ഉദ്യോഗാർത്ഥി Official Notification വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ കൊടുക്കൽ ആരംഭിക്കാം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 2 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്.

• താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
• അപേക്ഷാഫോം പ്രിന്റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.
• ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.
 അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം
The Presiding Officer, Civilian Direct Recruitment Board, CHQ, ASC Centre (South)– 2 ATC, Agram Post, Bangalore -07

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain