ഹൈക്കോടതിയിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഒഴിവുകൾ - ശമ്പളം 71,900 വരെ - ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

Madras High Court Recruitment 2024: High Court of Madras, Madras High Court Image,Madras High Court Career,Madras High Court Job Vacancy, Dailyjob
Madras High Court Recruitment 2024: High Court of Madras, Madras High Court Image,Madras High Court Career,Madras High Court Job Vacancy, Dailyjob

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ 33 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ, ക്യാഷർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി 2024 ജനുവരി 15 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Notification Details

Board Name മദ്രാസ് ഹൈകോടതി
Type of Job Central Govt
Advt No 2/2024
പോസ്റ്റ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ, കാഷ്യർ, സെറോക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ
ഒഴിവുകൾ 33
ലൊക്കേഷൻ All Over Tamilnadu
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓണ്‍ലൈന്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 ജനുവരി 15
അവസാന തിയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 13

Vacancy Details

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 33 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
ടൈപ്പിസ്റ്റ് 22
ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ 01
കാഷ്യർ 02
സെറോക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ 08

Age Limit Details

ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ടൈപ്പിസ്റ്റ് 18-32
ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ 18-32
കാഷ്യർ 18-32
സെറോക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ 18-32

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ടൈപ്പിസ്റ്റ് ബിരുദം,ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പാസ്സ് ആയിരിക്കണം,ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിലെ സാങ്കേതിക പരീക്ഷ തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹയർ ഗ്രേഡിൽ പാസ്സ് ആയിരിക്കണം
ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ബിരുദം
കാഷ്യർ ബിരുദം
സെറോക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ബിരുദം

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
ടൈപ്പിസ്റ്റ് Rs.19,500 – 71,900/- + Spl. Pay
ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ Rs.19,500 – 71,900/- + Spl. Pay
കാഷ്യർ Rs.19,500 – 71,900/- + Spl. Pay
സെറോക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ Rs.16,600 – 60,800/-

Application Fees

ജനറൽ, OBC, വനിതാ വിഭാഗക്കാർക്ക് 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക്  സൗജന്യമായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനായി തന്നെ ഫീസ് അടക്കാം.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 ഫെബ്രുവരി 13 വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.mhc.tn.gov.in സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain