പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓഫീസിൽ പ്യൂൺ ആവാം | ശമ്പളം 81100 വരെ | DSSSB Peon Recruitment 2024

Delhi Subordinate Service Selection Board (DSSSB) applications are invited for Peon Vacancies. Central Government jobs, DSSSB Recruitment 2024,
DSSSB Peon Recruitment 2024102 പ്യൂൺ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡൽഹി ബോർഡ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (DSSSB) വിവിധ പ്യൂൺ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2024 ഏപ്രിൽ 18 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം.

DSSSB Peon Recruitment 2024 Vacancy Details

ഡൽഹി ബോർഡ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (DSSSB) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 102 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

• പ്രോസസ് സെർവർ: 02
• പ്രോസസ് സെർവർ: 01
• പ്യൂൺ/ ഓർഡറർലി/ ഡാക് പ്യൂൺ: 07
• പ്യൂൺ/ ഓർഡറർലി/ ഡാക് പ്യൂൺ: 92

DSSSB Peon Recruitment 2024 Age Limit Details

18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി. ജനറൽ/OBC വിഭാഗക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രായപരിധിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

DSSSB Peon Recruitment 2024 Educational Qualification

1. പ്രോസസ് സെർവർ
പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. LMV ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും രണ്ട് വർഷത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് പരിചയവും.
2. പ്യൂൺ/ ഓർഡർലി/ ഡാക് പ്യൂൺ
പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

DSSSB Peon Recruitment 2024 Salary Details

• പ്രോസസ് സെർവർ: 25500-81100/-
• പ്രോസസ് സെർവർ: 25500-81100/-
• പ്യൂൺ/ ഓർഡറർലി/ ഡാക് പ്യൂൺ: 21,700-69100/-
• പ്യൂൺ/ ഓർഡറർലി/ ഡാക് പ്യൂൺ: 21700-69100/-

DSSSB Peon Recruitment 2024 Application Fees

ഡൽഹി ബോർഡ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (DSSSB) റിക്രൂട്ട്മെന്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ₹100 രൂപയാണ് ജനറൽ/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷ ഫീസ് വരുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷ ഓഫീസ് അടക്കാം.

How to Apply DSSSB Peon Recruitment 2024?

ഡൽഹി ബോർഡ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (DSSSB) ഒഴിവുകളിലേക്ക് 2024 ഏപ്രിൽ 18 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കും.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://dsssb.delhi.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain