നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്

Looking for the most recent and relevant government jobs in Kerala? Your search ends here! Our platform offers a comprehensive and up-to-date list of the latest jobs in the region. Whether you're a seasoned professional or a fresh graduate, we curate a wide range of Kerala government job opportunities to suit your skills and aspirations. Stay informed about the newest vacancies and secure your future with a fulfilling career in the government sector. Explore our listings now and take the first step towards landing your dream job in Kerala.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് വൻ അവസരം

Qualification Plus Two
Interview Date 2, 3rd May 2024
Apply Now

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 2nd May 2024
Apply Now

അൽ മുക്തദീർ ജ്വല്ലറിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Qualification Degree
Last Date 15th May 2024
Apply Now

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി അവസരം

Qualification SSLC+ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
Last Date 15th May 2024
Apply Now

സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1113 ഒഴിവുകൾ

Qualification SSLC, ITI
Last Date 1st May 2024
Apply Now

തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Qualification Graduation
Last Date 6th May 2024
Apply Now

കേരളത്തിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ അവസരം

Qualification Degree
Last Date 15th May 2024
Apply Now

മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നേവൽ ഡോക്ക് യാർഡിൽ അവസരം

Qualification എട്ടാം ക്ലാസ് /ITI
Last Date 10th May 2024
Apply Now

നവരത്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി അവസരം

Qualification Degree
Last Date 7th May 2024
Apply Now

സൈനിക സ്കൂളിൽ മിനിമം എസ്എസ്എൽസി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം

Qualification SSLC+
Last Date 4th May 2024
Apply Now

ഇന്ത്യൻ ആർമി 140 ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Qualification Degree
Last Date 9th May 2024
Apply Now

KSFE യിൽ 80 പ്യൂൺ ഒഴിവുകൾ

Qualification ആറാം ക്ലാസ്
Last Date 2nd May 2024
Apply Now

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 490 ഒഴിവുകൾ

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 1st May 2024
Apply Now

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ 162 ഫാം അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 9th May 2024
Apply Now

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സ്ഥിരം ജോലി ഒഴിവുകൾ

Qualification SSLC+
Last Date 2nd May 2024
Apply Now

ഹൈക്കോടതിയിൽ ക്ലർക്ക് ജോലി നേടാം

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 9th May 2024
Apply Now

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ LDC, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി നേടാം

Qualification പ്ലസ് ടു
Last Date 7th May 2024
Apply Now

വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി അവസരം

Qualification Degree
Last Date 8-11th May 2024
Apply Now

UPSC അസിസ്റ്റന്റ് റിപ്പോർട്ട് 2024

Qualification Degree
Last Date 16th May 2024
Apply Now

പാരാ ലീഗൽ വളണ്ടിയർ ആവാൻ അവസരം

Qualification SSLC
Last Date 1st May 2024
Apply Now

കേരള ബാങ്കിൽ 125 പ്യൂൺ ഒഴിവുകൾ

Qualification ഏഴാം ക്ലാസ്
Last Date 15th May 2024
Apply Now

കേരള ബാങ്കിൽ ക്ലർക്ക്/ ക്യാഷർ ജോലി ഒഴിവുകൾ

Qualification Degree
Last Date 15th May 2024
Apply Now

റെയിൽവേ പോലീസിൽ പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് അവസരം

Qualification SSLC
Last Date 14th May 2024
Apply Now

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസ് ലിമിറ്റഡിൽ പ്യൂൺ ഒഴിവ് - സ്ഥിര ജോലി

Qualification SSLC
Last Date 2nd May 2024
Apply Now
© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain