എട്ടാം ക്ലാസുകാർക്ക് പ്യൂൺ ഒഴിവുകൾ || Anna University Recruitment 2024

Recruitment Cell - Anna University, Chennai,Anna University Recruitment 2024 Check Eligibility & Apply.Anna University Recruitment 2024 Peon – Driver
Recruitment Cell - Anna University, Chennai,Anna University Recruitment 2024 Check Eligibility & Apply.Anna University Recruitment 2024 Peon – Driver Posts,Anna University Recruitment 2024 05 Clerical Assistant Posts

അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ ഉള്ള പ്യൂൺ, പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2024 ജൂലൈ 1 ന് മുൻപ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. 

Job Details

• ബോർഡ്: Anna University
• ജോലി തരം: Central Government
• വിജ്ഞാപന നമ്പർ: 
• ആകെ ഒഴിവുകൾ: 01
• ജോലിസ്ഥലം: ചെന്നൈ
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: തപാൽ
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2024 ജൂൺ 20
• അവസാന തീയതി: 2024 ജൂലൈ 1

Vacancy Details

അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 2 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  • പ്യൂൺ: 01
  • പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്-II : 01

Educational Qualifications

1. പ്യൂൺ

എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ പാസായിരിക്കണം

2. പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്-II

 ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ MCA/ MBA/ MCom/ M.Sc

Salary Details

അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന കൂലി ചുവടെ നൽകുന്നു

  1. പ്യൂൺ: പ്രതിദിനം 471 രൂപ
  2. പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്-II: പ്രതിദിനം 819 രൂപ

How to Apply?

⧫ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക.

⧫ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിജ്ഞാപനത്തോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷാഫോറം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കുക.

⧫ അപേക്ഷകന്റെ പേര്, രക്ഷ കർത്താവിന്റെ പേര്, പൂർണമായ മേൽവിലാസം, പിൻകോഡ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി, ജനനത്തീയതി, പ്രായം, ലിംഗം, ജാതി എന്നിവ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകുക.

 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം

The Director, Centre for Technology in Traditional Medicine, #218, Platinum Jubilee building, ACTech, Anna University, Chennai – 600 025

⧫ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 1

 അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് dircttm@gmail.com ഇമെയിലിൽ അയക്കുക.

⧫ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain