ഊട്ടിയിൽ ഫയർമാൻ ജോലി നേടാം | DSSC Recruitment 2023

DSSC Recruitment 2023: Join the Defense Services Staff College! Explore exciting career opportunities and apply for DSSC Recruitment 2023. Don't miss
DSSC Recruitment 2023

നീലഗിരിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് സർവീസസ് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ എൽഡിസി, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്, കാർപെൻഡർ... തുടങ്ങിയ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. Central Govt ന് കീഴിൽ ആണ് ഒഴിവുകൾ വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.

DSSC Recruitment 2023 Notification Details

› ഓർഗനൈസേഷൻ : Defence Service Staff College
› ജോലി തരം : Central Govt Job
› വിജ്ഞാപന നമ്പർ : N/A
› ആകെ ഒഴിവുകൾ : 44
› ജോലിസ്ഥലം : നീലഗിരി
› അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : ഓഫ്‌ലൈൻ/ തപാൽ
› അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2023 സെപ്റ്റംബർ 2
› അവസാന തീയതി : 2023 സെപ്റ്റംബർ 23

DSSC Recruitment 2023 Educational Qualifications

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II

› അംഗീകൃത സർവകാശാല അഥവാ ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത
› നൈപുണ്യ പരിശോധന മാനദണ്ഡങ്ങൾ:
ഡിറ്റേഷൻ : 10 മിനിട്ട് സമയം കൊണ്ട് ഓരോ മിനുട്ടിലും 80 വാക്കുകൾ
ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ : 50 മിനിറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്), 65 മിനിറ്റ് (ഹിന്ദി) (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ)

2.ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC):

› അംഗീകൃത സർവകാശാല അഥവാ ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത.
› ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 30 വാക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പിംഗ് വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)

› അംഗീകൃത സർവകാശാല അഥവാ ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത
› സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ സിവിലിയൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
› ഒരു അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം

4. സുഖാനി 

› അംഗീകൃത സർവകാശാല അഥവാ ബോർഡിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത
› ഒരു അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
› ചെറിയ ബോട്ടുകൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം
› ബോർഡ് മോട്ടോഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യം

5. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് - (ഓഫീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്)

അംഗീകൃത ബോർഡ്/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പത്താംക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത.

6. ഫയർമാൻ

(i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ;
(ii) ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സിവിലിയൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(iii) അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ അണ്ടർടേക്കിംഗിൽ നിന്നോ പ്രഥമശുശ്രൂഷ, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ, ട്രെയിലർ ഫയർ പമ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിലും അറ്റകുറ്റപ്പണിയിലും കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
(iv) ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവരും കഠിനമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കണം കൂടാതെ ചുവടെയുള്ള കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം:-
അഭികാമ്യം: ട്രേഡിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
കുറിപ്പ്: ശാരീരിക ക്ഷമതയും മറ്റും സംബന്ധിച്ച പരിശോധന താഴെ പറയുന്നവയാണ്:-
  • ഷൂസ് ഇല്ലാത്ത ഉയരം: 165 സെന്റീമീറ്റർ.
  • പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് 5 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരം ഇളവ് അനുവദിക്കും.
  • നെഞ്ച് (വികസിച്ചിട്ടില്ല) : 81.5 സെ.മീ
  • നെഞ്ച് (വികസിക്കുമ്പോൾ) : 85 സെ.മീ
  • ഭാരം : 50 കി.ഗ്രാം (കുറഞ്ഞത്)
എൻഡുറൻസ് ടെസ്റ്റ്:-
  • ഒരു മനുഷ്യനെ വഹിച്ച് (63.5 കിലോയുടെ ഒരാളെ വഹിച്ച് 96 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 183 മീറ്റർ ദൂരം)
  • ക്ലിയറിംഗ് 2. രണ്ട് കാലുകളിലും 7 മീറ്റർ വീതിയുള്ള കിടങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നു (ലോംഗ് ജമ്പുകൾ).
  • കൈകളും കാലുകളും ഉപയോഗിച്ച് 3 മീറ്റർ ലംബമായ കയറിൽ കയറുക.

7. കുക്ക്

(i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ 12-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം; ഒപ്പം
(ii) ട്രേഡിൽ അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ അണ്ടർടേക്കിംഗിൽ നിന്നോ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
അഥവാ
(i) ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാചകക്കാരൻ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
(ii) ട്രേഡിൽ അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ അണ്ടർടേക്കിംഗിൽ നിന്നോ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

8. ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ- പ്രിന്റിങ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ 

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
(അഥവാ)
(i) അംഗീകൃത ബോർഡ് / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ.
(ii) ഒരു അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്തതിന്റെ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

DSSC Recruitment 2023 Vacancy Details

ഡിഫൻസ് സർവീസ് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നിലവിൽ 83 ഒഴിവുകളുണ്ട്.

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II : 04
2.ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC) : 07
3. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) : 05
4. സുഖാനി : 01
5. ഫയർമാൻ: 16
6. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് - (ഓഫീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്) : 07
7. കുക്ക്: 03
8. ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ- പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ: 01

DSSC Recruitment 2023 Age Limit Details

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II : 18-27
2.ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC) : 18-27
3. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) : 18-27
4. സുഖാനി : 18-25
5. ഫയർമാൻ: 18-27
6. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് - (ഓഫീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്) : 18-25
7. കുക്ക്: 18-25
8. ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ- പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ: 18-25

DSSC Recruitment 2023 Salary Details

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II : 25500 - 81100/-
2.ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (LDC) : 19900 - 63200/-
3. സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) : 19900 - 63200/-
4. സുഖാനി : 19900 - 63200/-
5. ഫയർമാൻ : 19900 - 63200/-
6. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് - (ഓഫീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്) : 18000 - 56900/-
7. കുക്ക്: 19900-56900/-
8. ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ പ്രിന്റിങ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ: 19900-56900/-

Selection Procedure

എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെയും സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക

How To Apply DSSC Recruitment 2023?

› യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2023 സെപ്റ്റംബർ 23 നകം തപാൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

› അപേക്ഷാഫോമിന്റെ മാതൃക ചുവടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

› അപേക്ഷ അയക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ : "APPLICATION FOR THE POST OF _______" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം.

› അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം:

The Commandant, Defence Services Staff College, Wellington (Nilgiris) – 643 231. Tamil Nadu

› അപേക്ഷ അയക്കുന്നതന് മുൻപ് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കൂ.

Contents: DSSC Recruitment 2023: Join the Defense Services Staff College! Explore exciting career opportunities and apply for DSSC Recruitment 2023. Don't miss your chance to serve your country. Apply now!

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain