മിനരത്ന കമ്പനിയിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം - 1.4 ലക്ഷം വരെ സാലറി | NFL Recruitment 2023

നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് 2023 വർഷത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലികൾ തിരയുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച അ…
NFL Recruitment 2023,NFL,

നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് 2023 വർഷത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലികൾ തിരയുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച അവസരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉടനെ അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപേക്ഷകൾ 2023 ഡിസംബർ 1 വരെ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ കൂടി വായിക്കുക.

Job Details

 • ബോർഡ്: National Fertilizers Limited (NFL)
 • ജോലി തരം: Central Govt 
 • നിയമനം: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • പരസ്യ നമ്പർ: 02 (NFL)/2023
 • തസ്തിക: --
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 74
 • ജോലിസ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം: ഓൺലൈൻ 
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭ തീയതി: 2023 നവംബർ 2
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2023 ഡിസംബർ 1

Vacancy Details

നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 74 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ തസ്തികയിലും ഉള്ള ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

Name of Post Vacancy
Management Trainee (Marketing) 60
Management Trainee (F&A) 10
Management Trainee (Law) 04

Age Limit Details

നാഷണൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ലിമിറ്റഡ് വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധിയാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ജനറൽ, OBC കാറ്റഗറി കാർക്ക് വരുന്ന പ്രായപരിധിയാണ്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Name of Post Age Limit
Management Trainee (Marketing) 18 - 27
Management Trainee (F&A) 18 - 27
Management Trainee (Law) 18 - 27

Educational Qualifications

Name of Post Qualifications
Management Trainee (Marketing) Min. 60% marks (50% for SC/ST/PwBD) in 02 years full time MBA/PGDBM/PGDM in Marketing/ Agri Business Marketing/ Rural Management/ Foreign trade/International Marketing from Universities/ Institutes recognized by UGC/AICTE OR B.Sc in Agriculture with Min. 60% marks (50% for SC/ST/PwBD) in M.Sc. (Agriculture) with specialization in Seed Science & Tech./ Genetics & Plant Breeding/ Agronomy/ Soil Science/ Agriculture Chemistry/ Entomology/ Pathology from Universities/ Institutes recognized by UGC/AICTE/ICAR.
Management Trainee (F&A) Bachelors Degree with pass in final examination of CA/ICWA/ CMA from Institute of Charted Accountant of India / The Institute of Cost Accountant of India (ICAI)
Management Trainee (Law) Full Time Bachelor’s Degree in Law (LLB or BL) {minimum 03 years course} with minimum 60% marks (50% for SC/ST/PwBD) OR 05 years integrated full time LLB or BL Degree with minimum 60% marks (50% for SC/ST/PwBD) from college/ university approved by Bar Council of India.

Salary Details

Name of Post Salary
Management Trainee (Marketing) Rs. 40000-140000/-
Management Trainee (F&A) Rs. 40000-140000/-
Management Trainee (Law) Rs. 40000-140000/-

Application Fees Details

 • ജനറൽ/ ഒബിസി 700 രൂപ
 • മറ്റു വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
 • ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.

How to Apply?

✦ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. മുഴുവനായും വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക.
✦ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത്
✦ അപേക്ഷകൾ അവസാന തീയതി 2023 ഡിസംബർ 1 ആയിരിക്കും
✦ അപേക്ഷകർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, പരിചയം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും
✦ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയോ നൽകുക
✦ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ
✦ പൂർണമായ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Daily Job