എസ്എസ്എൽസി ഉണ്ടോ? ധൈര്യമായി അപേക്ഷിക്കാം! 567 മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ

DSSSB Recruitment 2024: DSSSB MTS Notification 2024,DSSSB Recruitment 2024 Eligibility Criteria,DSSSB Recruitment 2024,
DSSSB MTS Recruitment 2024പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കീഴിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് (MTS) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (DSSSB) ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2024 മാർച്ച് 8 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Notification Details

Board Name ഡെൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സേലെക്ഷൻ ബോർഡ്
Type of Job Central Govt Job
Advt No No
പോസ്റ്റ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്
ഒഴിവുകൾ 567
ലൊക്കേഷൻ All Over India
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓണ്‍ലൈന്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 08
അവസാന തിയതി 2024 മാർച്ച് 08

Vacancy Details

ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (DSSSB) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് 568 മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification

പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ യോഗ്യത.

Salary Details

Rs.18000 – 56900/-

Application Fees

ജനറൽ, OBC, വനിതാ വിഭാഗക്കാർക്ക് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക്  സൗജന്യമായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനായി തന്നെ ഫീസ് അടക്കാം.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മാർച്ച് 8 വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (DSSSB) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://dsssbonline.nic.in സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain