നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - 1377 ഒഴിവുകൾ | NVS Recruitment 2024

NVS Recruitment 2024: Navodaya Vidyalaya Samiti Recruitment 2024. Central Government Job Vacancy, Free Job Alert, Kerala Jobs, NVS Careers
NVS Recruitment 2024

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നവോത്ഥാന സമിതി കേരളം അടക്കമുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഹെൽപ്പർ, മറ്റുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കീഴിൽ ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2024 ഏപ്രിൽ 30 2024 മെയ് 14 നു മുൻപ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം.

NVS Recruitment 2024 Notification Details

Board Name നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി
Type of Job Central Govt Job
Advt No N/A
പോസ്റ്റ് Various
ഒഴിവുകൾ 1344
ലൊക്കേഷൻ All Over India
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓണ്‍ലൈന്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 മാര്‍ച്ച് 15
അവസാന തിയതി 2024 മെയ് 14

NVS Recruitment 2024 Vacancy Details

നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടുമായി വിവിധ സ്കൂളുകളിലായി 1322 അനധ്യാപക ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പോസ്റ്റിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് 121
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ 5
ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് 12
ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 1
ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ 4
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ 23
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ 2
കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ 78
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ] 21
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ] 360
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ 128
ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ് 161
മെസ് ഹെൽപ്പർ 442
മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് 19

NVS Recruitment 2024 Age Limit Details

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ], ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ] 35 വയസ്സ് വരെ
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ 23-33 വയസ്സ്
ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ് മെസ് ഹെൽപ്പർ മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് 18-30 വയസ്സ്
ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ 23-33 വയസ്സ്
ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 23-35 വയസ്സ്
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ] ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ] 18-27 വയസ്സ്
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ 18-40 വയസ്സ്

NVS Recruitment 2024 Educational Qualifications

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് നഴ്‌സിംഗിൽ ബി.എസ്‌സി (ഓണേഴ്‌സ്). OR ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗിൽ റഗുലർ കോഴ്‌സ് OR പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി.എസ്.സി. നഴ്സിംഗ് ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിലിൽ നഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സ് മിഡ്-വൈഫ് (RN അല്ലെങ്കിൽ RM) ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ടര വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ്/ഓട്ടോണമസ് എന്നിവയിൽ ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സംഘടന.
ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് B Com അക്കൗണ്ട് വർക്കുകളിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയം
ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് നിയമത്തിൽ ബിരുദം സർക്കാർ വകുപ്പിൽ നിയമപരമായ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം
ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധമായും ഹിന്ദിയിൽ ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഓർ ഇലക്റ്റീവ് വിഷയം OR ഹിന്ദി നിർബന്ധമായും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഐച്ഛിക വിഷയം OR ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ഹിന്ദി മീഡിയവും ഇംഗ്ലീഷും നിർബന്ധമായും
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ 12th പാസ്സ് നൈപുണ്യ പരീക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ BCA/B.Sc. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐടി) OR ബിഇ/ബി.ടെക് (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐടി)
കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ ബിരുദം ഡിഫൻസിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ സേവനമുള്ള കാറ്ററിംഗിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (മുൻ സൈനികർക്ക് മാത്രം).
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ] അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ക്ലാസ് XII). ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 25 വാക്ക് വേഗത OR സിബിഎസ്ഇ/സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസുകളോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറിയുടെ +2 ലെവൽ പാസായി കൂടാതെ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങളായി ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻ്റ്
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ] അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ക്ലാസ് XII). ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ മിനിറ്റിൽ 25 വാക്ക് വേഗത OR സിബിഎസ്ഇ/സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസുകളോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറിയുടെ +2 ലെവൽ പാസായി കൂടാതെ വൊക്കേഷണൽ വിഷയങ്ങളായി ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻ്റ്
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ/വയർമാൻ ട്രേഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐടിഐ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ/വയറിംഗ്/പ്ലംബിംഗ് എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ് /ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്കിൽ ഡിപ്ലോമ 12 ക്ലാസ് സയൻസ് സ്ട്രീമോടുകൂടി
മെസ് ഹെൽപ്പർ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ് ഒരു ഗവൺമെൻ്റിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെസ്/സ്‌കൂൾ മെസ് ജോലി ചെയ്ത് 05 വർഷത്തെ പരിചയം. NVS നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നൈപുണ്യ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക
മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്

NVS Recruitment 2024 Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് Rs.44900-142400/-
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ Rs.35400-112400/-
ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs.35400-112400/-
ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs.35400-112400/-
ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ Rs.35400-112400/-
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ Rs.25500-81100/-
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ Rs.25500-81100/-
കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ Rs.19900-63200/-
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ] Rs.19900-63200/-
ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ] Rs.19900-63200/-
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ Rs.19900-63200/-
ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ് Rs.18000-56900/-
മെസ് ഹെൽപ്പർ Rs.18000-56900/-
മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് Rs.18000-56900/-

കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ

  • തിരുവനന്തപുരം
  • എറണാകുളം
  • കോഴിക്കോട്
  • പാലക്കാട്

Application Fees

കാറ്റഗറി അപേക്ഷ ഫീസ് General/EWS/OBC അപേക്ഷ ഫീസ് SC/ST/PwBD
ഫിമെയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് Rs.1500/- Rs.500/-
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ, ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [HQ/RO കേഡർ], ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് [ജെഎൻവി കേഡർ], ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ, ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ്, മെസ് ഹെൽപ്പർ, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് Rs.1000/- Rs.500/-
› അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ മുഖേന അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.
Date Extended Notification

How to Apply NVS Recruitment 2024?

  • താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യതകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക
  • അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയും താല്പര്യവുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply Now ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • ശേഷം തുറന്നുവരുന്ന അപേക്ഷാഫോറം പൂരിപ്പിക്കുക
  • ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
  • ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കുക
  • അവസാനം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain