ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ അവസരം - സ്ഥിരം ജോലി | മാസശമ്പളം 83,000 മുതൽ

Food Safety Officer Recruitment 2024: Food Safety Officer Notification, Kerala Jobs, Free Job Alert, Kerala Public Service Commission, Kerala PSC
Food Safety Officer,Kerala PSC,Food Safety Officer Notification

കേരള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡിഗ്രി പാസായ സ്ഥിര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപേക്ഷകൾ 2024 ഏപ്രിൽ 3 അർദ്ധരാത്രിയിൽ 12 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും.

Kerala PSC Food Safety Officer Notification 2024 Vacancy Details

കേരള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേനയാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details Kerala PSC Food Safety Officer Notification 2024

18നും 36നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകർ 1988 ജനുവരി രണ്ടിനും 2006 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Educational Qualification for Kerala PSC Food Safety Officer Recruitment 2024

ഫുഡ് ടെക്‌നോളജി, ഡയറി ടെക്‌നോളജി, ബയോടെക്‌നോളജി, ഓയിൽ ടെക്‌നോളജി, അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ്, വെറ്ററിനറി സയൻസസ്, ബയോകെമിസ്ട്രി, മൈക്രോബയോളജി എന്നിവയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് മെഡിസിനിൽ ബിരുദം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുല്യത.

Salary Details for Kerala PSC Food Safety Officer Notification 2024

ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 39,300 മുതൽ 83,000 രൂപ വരെയാണ് മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുക. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

Kerala PSC Food Safety Officer Recruitment 2024 Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ

2. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്

3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ

4. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ 

How to Apply Kerala PSC Food Safety Officer Notification 2024?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 2024 ഏപ്രിൽ 3 അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
  • പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
  • അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '006/2024' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.
  • 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain