റ്റാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ സെന്ററിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിൽ അവസരം - ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

Job Vacancies - TATA MEMORIAL HOSPITAL,Job Vacancies ; TMC/ADVT-48/2024. Tata Memorial Centre (TMC), Mumbai, invites applications from Indian National
TMC Recruitment 2024,TMC Recruitment 2024

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആണവ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കാൻസർ കെയർ സെന്റർ റ്റാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുംബൈയിൽ ഉള്ള റ്റാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയ് 7 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഈ പോസ്റ്റ്‌ നല്ലവണ്ണം വായിച്ച ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

TMC Recruitment 2024 Vacancy Details

റ്റാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 87 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ പോസ്റ്റിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 8
മെഡിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റ് 2
ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് 1
സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ്/സയൻ്റിഫിക് ഓഫീസർ 2
അസിസ്റ്റൻ്റ് നഴ്‌സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് 1
പെൺ നഴ്‌സ് 58
കിച്ചൻ സൂപ്പർവൈസർ 1
ടെക്‌നീഷ്യൻ 5
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ 6
ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് 3

TMC Recruitment 2024 Age Details

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റൻ്റ് നഴ്‌സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റ് 45 വയസ്സ്
ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് 40 വയസ്സ്
സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് മെഡിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റ് സയൻ്റിഫിക് ഓഫീസർ 35 വയസ്സ്
ടെക്‌നീഷ്യൻ C കിച്ചൻ സൂപ്പർവൈസർ (പെൺ) നഴ്‌സ് 30 വയസ്സ്
ടെക്‌നീഷ്യൻ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് 27 വയസ്സ്
  • 05 Years : SC /ST
  • 03 Years : OBC
  • 10 Years : PWD 

TMC Recruitment 2024 Educational Qualifications

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡി.എം. (ഇൻ്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി) അല്ലെങ്കിൽ എം.ഡി./ ഡി.എൻ.ബി.(റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്) എം.സി.എച്ച്. / ഡി.എൻ.ബി. (സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി) അല്ലെങ്കിൽ M.Ch / D.N.B. (എൻഡോക്രൈൻ സർജറി) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം M. S/ഡി.എൻ.ബി. (ജനറൽ സർജറി) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഡി.എം. / ഡി.എൻ.ബി. (മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എം.ഡി./ ഡി.എൻ.ബി. (മെഡിസിൻ) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഡി.എം. / ഡി.എൻ.ബി. (പീഡിയാട്രിക് ഓങ്കോളജി / മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എം.ഡി./ ഡി.എൻ.ബി. (പീഡിയാട്രിക്സ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എം.ഡി./ ഡി.എൻ.ബി. (റേഡിയോളജി / റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എം.ഡി./ ഡി.എൻ.ബി. (ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ) അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം ഡി.എം. (ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ OR M.D. / D.N.B.(അനസ്തേഷ്യ/ജനറൽ മെഡിസിൻ/പൾമണറി മെഡിസിൻ/ പീഡിയാട്രിക്സ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
മെഡിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റ് എം.എസ്.സി. (ഫിസിക്‌സ്), റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്‌സിൽ ഡിപ്ലോമ 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് ഫാർമസിയിൽ ബിരുദം സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം OR MBBS 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ബി.എസ്സി. (ഫിസിസ്/ കെമിസ്ട്രി/ ബയോളജി/ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം) OR ബി.എസ്സി. ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി + PGDNMT (4 വർഷത്തെ സംയോജിത പ്രോഗ്രാം) OR ബി.എസ്സി. ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി (3 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം) OR എം.എസ്.സി. (ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിയിൽ തത്തുല്യ കോഴ്സ് 01-03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
സയൻ്റിഫിക് ഓഫീസർ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചിൽ ഡിപ്ലോമ / സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിനൊപ്പം എം.എസ്.സി / ബി.എ.എം.എസ് / ബി.എച്ച്.എം.എസ്. ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയം
അസിസ്റ്റൻ്റ് നഴ്‌സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് എം.എസ്.സി. (നഴ്‌സിംഗ്) അല്ലെങ്കിൽ ബി.എസ്‌സി. (നഴ്‌സിംഗ്)/ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബിഎസ്‌സി (നഴ്‌സിംഗ്) അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് & മിഡ്‌വൈഫറി പ്ലസ് ഓങ്കോളജി നഴ്‌സിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ. 15 വർഷത്തെ പരിചയം അതിൽ 10 വർഷം 100 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം
പെൺ നഴ്‌സ് ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് & മിഡ്‌വൈഫറി പ്ലസ് ഓങ്കോളജി നഴ്സിംഗ് ഡിപ്ലോമ. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബിഎസ്‌സി (നഴ്‌സിംഗ്). 50 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ 1 വർഷത്തെ ക്ലിനിക്കൽ അനുഭവം.
കിച്ചൻ സൂപ്പർവൈസർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ്, കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജി എന്നിവയിൽ ബിരുദം 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ടെക്‌നീഷ്യൻ 12thstd. സയൻസിലും ഡിപ്ലോമയിലും ഒരു വർഷം / 6 മാസം ICU/ OT/ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യൻ 12th Std. ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിലോ തത്തുല്യമായോ കൂടാതെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ ഒരു വർഷത്തെ / 3 വർഷത്തെ ബിരുദം / ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം 12th Std. ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിലോ തത്തുല്യമായോ കൂടാതെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ ഒരു വർഷം / 3 വർഷത്തെ ബിരുദം / ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ഐടിഐ (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) കൂടാതെ 2 വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ കോഴ്സും 12thstd.സയൻസ് എൻഡോസ്കോപ്പി ടെക്നിക്കുകളിൽ ഒരു വർഷം / 6 മാസം , ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും 01 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം. 80 w.p.m വേഗതയുള്ള ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് കോഴ്സ്. കൂടാതെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് @ 40 w.p.m. യഥാക്രമം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കുറഞ്ഞത് 3 മാസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സ്. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം

TMC Recruitment 2024 Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ Rs.78,800/-
മെഡിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റ് Rs.56,100/-
ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് Rs.56,100/-
സയൻ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ്/സയൻ്റിഫിക് ഓഫീസർ Rs.44,900-47,600/-
അസിസ്റ്റൻ്റ് നഴ്‌സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് Rs.56,100/-
പെൺ നഴ്‌സ് Rs. 44,900/-
കിച്ചൻ സൂപ്പർവൈസർ Rs.35,400/-
ടെക്‌നീഷ്യൻ Rs.19,900 - 25,500/
സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ Rs.25,500/-
ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് Rs.19,900/-

How to Apply TMC Recruitment 2024?

  • ഓൺലൈനായി ഈ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
  • അപേക്ഷ ഫീസ് ₹300. SC / ST / സ്ത്രീകൾ / PwD / Ex-servicemen എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല. 
  • കൃത്യമായ ഡോക്യൂമെന്റസ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫോമിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
  • പൂർത്തിയല്ലാത്ത അപേക്ഷ ഫോം റദ്ധാക്കുന്നതാണ്.
  • അപേക്ഷ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുത്തു പരീക്ഷ / സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്‌ / അഭിമുഖം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
  • ജനന തിയതി രേഖ, ജാതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ,എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നീ ഡോക്യൂമെന്റസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain