എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി മാക്സ് ഓൺ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ

Employability Centre, Kottayam,Employability Centre Kottayam (@ecktm),Employment Exchange Registration - കോട്ടയം kottayam,Employment Exchange Registra
Maxown Employabilitycenter Job
Maxown Consumer Producer LTD വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി അഭിമുഖം മെയ് 4 നു കോട്ടയം എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെൻ്റെറിൽ.
1. Branch Manager (Male/Female) 
 • Qualification: Any Degree/Post Graduation
 • Experience : 1-2 years
 • Age: 35 -50
 • Salary: 25,000
 • Job location: Pala and Kottayam

2. Assistant Branch Manager (Male/Female) 

 • Qualification: Any Degree
 • Experience : 0-2 years
 • Age: 25 -50
 • Salary: 21,000
 • Job location: Ettumanoor and Kottayam

3. Collection Executive (Male/Female) 

 • Qualification: Plus Two
 • Experience : 0-1 years
 • Age: 20 -40
 • Salary: 10,000 + TA
 • Job location: Kottayam

ഇന്റർവ്യൂ 

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 4 (04/05/2024)
രാവിലെ 10:00 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ബയോഡേറ്റയും, 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.

അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം:
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ, 
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
രണ്ടാം നില,കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⏰സമയം:രാവിലെ 10.00 മുതൽ 2 മണിവരെ
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ
☎ഫോൺ: 0481-2563451

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain