മദ്രാസ് IIT യിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, കുക്ക്... ഒഴിവുകൾ

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS,Indian Institute of Technology Madras, Chennai,Madras IIT recruitment 2024,Madras IIT recruitment,
Madaras IIT Recruitment 2024

എസ്എസ്എൽസി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐഐടിയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, മദ്രാസ്, അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ നിരവധി തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2024 മാർച്ച് 12 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Agneepath Recruitment 2024 Trivandrum & Calicut Application - Apply Online for Agniveer General Duty, and Other Vacancies

Vacancy Details

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ 01
അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ 02
സ്പോർട്സ് ഓഫീസർ 01
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 09
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ 4
ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ 03
ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് 30
പാചകക്കാരൻ 02
ഡ്രൈവർ 02
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് 10

Age Limit Details

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ 50 വയസ്സ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ സ്പോർട്സ് ഓഫീസർ 45 വയസ്സ്
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ 32 വയസ്സ്
ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് പാചകക്കാരൻ ഡ്രൈവർ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് 27 വയസ്സ്

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനിൽ അവസരം - സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഒഴിവുകൾ

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ മാസ്റ്റർ ബിരുദം തത്തുല്യം 15 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം സൂപ്പർവൈസറി കപ്പാസിറ്റിയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം
അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് സ്കെയിലിൽ തത്തുല്യ ഗ്രേഡ് മികച്ച അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. മാനേജ്മെൻ്റ് / ഫിനാൻസ് & അക്കൗണ്ട്സ് മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യത. കുറഞ്ഞത് 8 വർഷം പ്രവർത്തി പരിചയം
സ്പോർട്സ് ഓഫീസർ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ/ സ്‌പോർട്‌സ് സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഹോക്കി, അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, നീന്തൽ, ഫുട്‌ബോൾ, ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ, ബാഡ്മിൻ്റൺ മുതലായവ.എന്നിങ്ങനെ ഒരു കായിക ഇനത്തിലെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ കൊമേഴ്‌സ് അറർട്സ് /സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം MS Word, MS Excel മുതലായ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പ്രാവീണ്യം.
അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെയുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ CGPA അംഗീകൃതത്തിൽ നിന്ന് തത്തുല്യമായ മിലിട്ടറി/പോലീസ്/എൻസിസി/ അഗ്നിശമന പരിശീലനമുള്ള സർവകലാശാല/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ (ബി.പി.എഡ്) ബിരുദം കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം 3 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പ്രവൃത്തിപരിചയ ഒരു കായിക ഇനത്തിലെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ, ബാഡ്മിൻ്റൺ,ഹോക്കി, അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, നീന്തൽ, ഫുട്‌ബോൾ
ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ ആർട്സ്/സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം
പാചകക്കാരൻ ബി.എസ്‌സി. ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് & കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് /തത്തുല്യം OR ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് & കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഡ്രൈവർ 10+2 ബാഡ്ജോടു കൂടിയ ലൈറ്റ് & ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനൊപ്പം 2 വർഷത്തെ പരിചയവും
സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അഭികാമ്യമായ NCC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Application Fees

ജനറൽ/ ഒബിസി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവർക്ക് 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള SC/ST/ PwD ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊന്നും അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീസ് അടക്കാനുള്ള സൗകര്യം വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.

സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ തൊഴിൽ മേള - മിനിമം യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസി

How to Apply?

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, മദ്രാസിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മാർച്ച് 12 വരെ സ്വീകരിക്കും.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain