ഒഡെപെക് മുഖേന ഗൾഫിൽ ജോലി നേടാം | ODEPEC Recruitment Bahrain, Oman

Interested candidates may send their updated biodata and passport to gcc@odepc.in on or before 3rd October 2022 with the mail subject “Recruitment of

1. House Maids

ODEPEC മുഖേന ബഹ്റൈനിലേക്ക് വീട്ട്ജോലിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മിനിമം എസ്എസ്എൽസി പാസായവർക്ക് ഓൺലൈനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2022 ഒക്ടോബർ 10 വരെ അപേക്ഷകൾ നൽകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

 പ്രതിമാസം അടിസ്ഥാനശമ്പളം 100-150 ബഹ്റൈൻ ദിനാറായിരിക്കും. എസ്എസ്എൽസിയും ഒരു വർഷത്തെ പരിചയവും ഉള്ള വനിതകൾക്കാണ് അവസരം.

 അപേക്ഷകർ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ recruit@odepec.in എന്ന മെയിലിലേക്ക് 2022 ഒക്ടോബർ 10 നകം അയക്കേണ്ടതാണ്. വിസ, വിമാന ടിക്കറ്റ്, താമസ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ സൗജന്യമായിരിക്കും.

Apply for This Job

2. Pharmacists (Male)

A famous private Healthcare Group in Oman interviews Pharmacists (Male) with 2 Years of Experience without break for recruitment in their centers.
 • Category :  Pharmacists
 • Qualification :  Bachelor of Pharmacy (B.Pharm)
 • Experience :  2 years (Still working Mandatory)
 • Age Limit :  35 yrs
 • Salary : OMR 500
 • Accommodation :  will be provided
 • Flight Ticket : Will be reimbursed after successful completion of Probation
 • Probation Period : 3 months
 • Contract Duration : 2 Years
 • Working Hours : 8 hrs per day
 • Interested candidates may send their updated biodata and passport to gcc@odepc.in on or before 3rd October 2022 with the mail subject “Recruitment of Pharmacists to Oman”.

  Apply for this Job

  Post a Comment

  © DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain