സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ പ്രൊബേഷനറി ക്ലർക്ക് ആവാം | ശമ്പളം 47,920 വരെ

South Indian Bank Probationary Clerk and National Head Vacancies.South Indian Bank പ്രൊബേഷനറി ക്ലർക്ക്, നാഷണൽ ഹെഡ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന

South Indian Bank പ്രൊബേഷനറി ക്ലർക്ക്, നാഷണൽ ഹെഡ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. Banking jobs അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 12 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. 

 • സഥാപനം : South Indian Bank
 • ജോലി തരം : Banking Jobs 
 • വിജ്ഞാപനം നമ്പർ : N/A
 • തസ്തികയുടെ പേര് : പ്രൊബേഷനറി ക്ലർക്ക്
 • ജോലിസ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2023 ഫെബ്രുവരി 1
 • അവസാന തീയതി : 2023 ഫെബ്രുവരി 12
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : www.southindianbank.com

Vacancy Details

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് പ്രബേഷനറി ഓഫീസർ, നാഷണൽ ഹെഡ് തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പ്രബേഷനറി ക്ലർക്ക് ഒഴിവുകൾ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്.

Age limit details 

 • പ്രബേഷനറി ക്ലാർക്ക്: 50 വയസ്സ് വരെ
 • നാഷണൽ ഹെഡ്: 26 വയസ്സ് വരെ

Educational qualifications

നാഷണൽ ഹെഡ്: അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിടെക് (സിവിൽ) അല്ലെങ്കിൽ ബിഇ (സിവിൽ)

പ്രബേഷനറി ക്ലാർക്ക്: ആർട്സ്/ സയൻസ്/ കൊമേഴ്സ്/ എൻജിനീയറിങ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ബിരുദം.
• എസ്എസ്എൽസി/ പ്ലസ് ടു/ ഡിപ്ലോമ & കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം.

Salary details

 • പ്രബേഷനറി ക്ലാർക്ക്: 17,900 മുതൽ 
 • നാഷണൽ ഹെഡ്: എക്സ്പീരിയൻസിന് അനുസരിച്ച്

Application fee details

⬤ ജനറൽ - 800 രൂപ
⬤ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് - 200 രൂപ
⬤ അപേക്ഷാഫീസ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.

How to apply? 

⬤ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഫെബ്രുവരി 12 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം
⬤ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
⬤ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിജ്ഞാപനം പൂർണമായും വായിച്ച് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക

Notification

Applly now

Official website

English Summary: South Indian Bank Probationary Clerk and National Head Vacancies

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain