തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ Young Professional ഒഴിവുകൾ | Suchitwa Mission Recruitment

Young Professional Local Self Government Department Kerala, Suchitwa Mission Recruitment 2023. Latest Recruitment Age Limit, Qualification, Salary, Se

കേരള ശുചിത്വ മിഷൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുഖേന യങ് പ്രൊഫഷണൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ വഴി ക്ഷണിക്കുന്നു. താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവർ മാത്രമേ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. മാർച്ച് 11 മുതൽ ഇതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ആരംഭിക്കും.

 യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായി ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

Suchitwa Mission Young Professional Recruitment Salary

സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ശുചിത്വ മിഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി യങ് പ്രൊഫഷണൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 20,000 രൂപ മാസം എന്നുള്ള നിരക്കിലായിരിക്കും ശമ്പളം ലഭിക്കുക.

Suchitwa Mission Young Professional Recruitment Age Limit Details

പ്രായം 2023 മാർച്ച് 1 അനുസരിച്ച് 32 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. അതായത് 32 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അവസരമുള്ളത്.

Suchitwa Mission Young Professional Recruitment Eligibility Qualification

എൻവിറോൺമെന്റ് സയൻസിൽ ബിടെക്/ എബിഎ/MSW/ MSc ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തത്തുല്യമായ യോഗ്യത നേടിയവരായിരിക്കണം. 2020ന് ശേഷം പാസായവരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.

Suchitwa Mission Young Professional Recruitment Job Location

കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലോ ജോലി ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

How to Apply Suchitwa Mission Young Professional Recruitment 2023?

മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply Now എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അപേക്ഷ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ അടക്കേണ്ടതില്ല.

 അപേക്ഷ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെതന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് JPG ഫോർമാറ്റിൽ 200 KB സൈസിൽ താഴെയാക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. വെള്ളപേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എല്ലാം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Last Date: മാർച്ച് 25

Links: Notification | Apply Now

Content: Suchitwa Mission Young Professional Recruitment 2023

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain