നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ക്ലർക്ക് ആവാം - 8773 ഒഴിവുകൾ | SBI Junior Associate Recruitment 2023

SBI Junior Associate Recruitment 2023:State Bank of India,RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES),Advertisement No. CRPD/CR/2023-2
SBI Junior Associate Recruitment 2023

SBI Junior Associate Recruitment 2023: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 8773 Junior Associate ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Banking Jobs തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2023 ഡിസംബർ 7 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പോസ്റ്റ് പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക.

SBI Junior Associate Recruitment 2023 Job Details;

Board Name State Bank of India
Type of Job Central Govt Job
Advt No
പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്
ഒഴിവുകൾ 8773
ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2023 നവംബര്‍ 17
അവസാന തിയതി 2023 ഡിസംബർ 7

SBI Junior Associate Recruitment 2023 Vacancy Details

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് 8773 ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ 47 ഒഴിവുകളും ലക്ഷദ്വീപിൽ മൂന്ന് ഒഴിവുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവുകളെല്ലാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്.

SBI Junior Associate Recruitment 2023 Age limit Details

മിനിമം 20 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം

പരമാവധി 28 വയസ്സ് വരെ 

പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വയസ്സും, ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസ്സും, pwd വിഭാഗക്കാർക്ക് 10 വയസ്സും പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതലറിയുന്നതിന് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

SBI Junior Associate Recruitment 2023 Educational Qualifications

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

SBI Junior Associate Recruitment 2023 Salary details

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി ക്ലർക്ക്, ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ്.

Rs.17900-1000/3-20900-1230/3-24590-1490/4-30550- 1730/7-42600-3270/1-45930-1990/1-47920.

The starting Basic Pay is Rs.19900/- (Rs.17900/- plus two advance increments admissible to graduates)

SBI Junior Associate Recruitment 2023 Selection Procedure

 • പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ
 • മെയിൻ പരീക്ഷ
 • ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ്

SBI Junior Associate Recruitment 2023 Application Fees

› ജനറൽ/ ഒബിസി/EWS : 750/-

› SC/ST/PWD/XS വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് ഇല്ല

› ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.

How to apply SBI Junior Associate Recruitment 2023? 

 • താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള Apply Now ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക
 • മുൻപ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
 • അപേക്ഷാഫോമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക
 • ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നൽകുക
 • ശേഷം നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക
 • അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കേണ്ടവർ തുടർന്ന് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുക
 • ശേഷം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
 • സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷ തിരുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain