കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ ജോലി അവസരം - പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേടാം 190 ഒഴിവുകളിലേക്ക് | Konkan Railway Recruitment 2023

Konkan Railway Recruitment 2023: online applications are invited by Konkan Railway Corporation Limited (KRCL) Apprentice Vacancies. Railway Jobs Looki

 Konkan Railway Recruitment 2023: റെയിൽവേ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരം. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, അപ്രെന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 190 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി നവംബർ 10 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Konkan Railway Recruitment 2023

Konkan Railway Career Notification Details

Board Name കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
Type of Job Central Govt Job
Advt No CO/APPR/2023/01
പോസ്റ്റ് Apprentices Training
ഒഴിവുകൾ 190
ലൊക്കേഷൻ All Over India
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2023 ഡിസംബർ 1
അവസാന തിയതി 2023 ഡിസംബർ 10

Konkan Railway Recruitment 2023 Vacancy Details

കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഒഴിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

Subject Vacancy
Civil Engineering 30
Electrical Engineering 20
Electronics Engineering 10
Mechanical Engineering 20
Diploma (Civil) 30
Diploma (Electrical) 20
Diploma (Electronics) 10
Diploma (Mechanical) 20
General Stream Graduates 30

Konkan Railway Recruitment 2023 Age Limit Details

കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധിയാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നിയമാനുസൃത ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Women/Ex... തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായപരിധി ഇളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കുക.

 18 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. പിന്നെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Konkan Railway Recruitment 2023 Educational Qualification

Category Qualification
1. Category – I Graduate Apprentices സ്ഥാനാർത്ഥി ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം അംഗീകൃത (എഐസിടിഇ) സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫീൽഡുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം:- i. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക്. ii. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: BE/B.Tech in i) ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ii) ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്ട്രീമുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപ സ്ട്രീമിന്റെ സംയോജനം. iii.ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ii) ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി എന്നിവയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപ സ്ട്രീമിന്റെ സംയോജനത്തിൽ BE/B.Tech /കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. iv. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: മെക്കാനിക്കൽ/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ/ഓട്ടോമൊബൈൽ/പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ BE/B.Tech.
2. Category – II Technician (Diploma) Apprentices: ഉദ്യോഗാർത്ഥി കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ ആയിരിക്കണം. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി താഴെ:- i. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ. ii. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & പവർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്ട്രീമുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപ സ്ട്രീമിന്റെ സംയോജനം. iii. ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്ട്രീമുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപ സ്ട്രീമിന്റെ സംയോജനത്തിൽ ഡിപ്ലോമ. iv. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: മെക്കാനിക്കൽ/ഇൻഡസ്ട്രിയൽ/ഓട്ടോമൊബൈൽ/പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ.
3. Category – III Graduate Apprentices ഉദ്യോഗാർത്ഥി യുജിസി/സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്/ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ബോർഡ് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും ജനറൽ സ്‌ട്രീമുകളിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്‌സ് / സയൻസ് ബിരുദം / കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദം / ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ബിരുദം / ബാച്ചിലർ i. ജനറൽ സ്ട്രീം ബിരുദധാരികൾ: മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് / ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിരുദം / ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ബിരുദം.

Konkan Railway Recruitment 2023 Salary Details

കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മികച്ചൊരു ശമ്പള പാക്കേജ് ഓഫർ നൽകുന്നു. ശമ്പളത്തോടൊപ്പം TA/DA/PF... ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രെന്റിസ്: 9000/ m

ടെക്‌നിഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രെന്റിസ്: 8000/m

Konkan Railway Recruitment 2023 Application Fee

കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ന്റെ 190 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ചില കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകണം. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടക്കാം. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് പുറമേ വരുന്ന ബാങ്ക് ചാർജുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ്  Official Notification വായിക്കുക, കാരണം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും, വനിതകൾക്കും അപേക്ഷ ഫീസിൽ ഇളവ് നൽകാറുണ്ട്.

 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. ജനറൽ/ OBC വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷ ഫീസ് ഉള്ളത്.

How to Apply Konkan Railway Recruitment 2023?

കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ലെ അപ്രെന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ കൊടുക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നേ ഉദ്യോഗാർത്ഥി Official Notification വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ കൊടുക്കൽ ആരംഭിക്കാം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 10 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്

  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://wps.konkanrailway.com/nats/portal സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Instructions for Konkan Railway Recruitment 2023 Online Application Form

• ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

• അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം... തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

• ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ നൽകുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി. ഇവ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം നൽകുക. കാരണം ഇതിലേക്കാണ് പിന്നീടുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്, പരീക്ഷ തീയതി, ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain