പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ജാം ജൂo മാർട്ടിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും അവസരം

Join our team Walk-in interview for JamJoom Mart, Melattur.Jam Joom Hyper Market Job Vacancy.Interview,JamJoom Hypermarket Company Profile & Overview
JamJoom Mart Career,JamJoom Mart Melattur
കേരളത്തിലെ മലബാർ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉള്ള JamJoom മാർട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മേലാറ്റൂരിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന മാർട്ടിലേക്ക് വിവിധ പൊസിഷനുകളിൽ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. മെയ് നാലിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെക്കൊടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. LuLu, Nesto അടക്കം വിവിധ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും ഇതുകൂടാതെ അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക.

Vacancy Details

› സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (യോഗ്യത: എസ്എസ്എൽസി)
• ഗ്രോക്കറി ഫുഡ്
• സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
• ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ
• റോസ്ട്രി & ബേക്കറി
• നോൺ ഫുഡ് & ഹെൽത്ത് & ബ്യൂട്ടി
• Staples ആൻഡ് പൾസസ് 
 മേഖലകളിലാണ് സെയിൽസിൽ ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.
› പാക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്
› കൗണ്ടർ പാക്കിങ് ബോയ്
› ലോഡിങ് & അൺലോഡിങ് സ്റ്റാഫ്
› കുക്ക് (M)
› ഡ്രൈവർ ഹെവി/ LMV
› സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ്: ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
› ലോസ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫീസർ:
 ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം
› കാഷ്യർ (M/F): പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി
› സ്റ്റോർ അക്കൗണ്ടന്റ്: ബികോം, എം.കോം കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയം.
› സ്റ്റോർ മാനേജർ: ഡിഗ്രി, എം.കോം കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയം.

ഇന്റർവ്യൂ

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂവിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായും മുൻഗണന ലഭിക്കും. എന്നാൽ പ്രവർത്തി പരിചയം ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്കും ജോലി നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. 2024 മെയ് 4 നാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ സമയം.
Location: Velliyar Mall, Near Melattur Bus Stand, Melattur

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain