തുടക്കക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ അവസരം - 56000 രൂപ വരെ മാസം ശമ്പളം | Indian Navy Ezhimala SSC Officer Recruitment 2024

Indian Naval Academy (INA) Ezhimala, Kerala,Indian Navy Recruitment 2024,SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS FOR VARIOUS ENTRIES - JAN 2025 (ST 25) COUR
Indian Navy Recruitment 2024,Indian Navy,Ezhimala Naval Academy Kannur,
ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിയിൽ അവസരം. യോഗ്യതയുള്ള അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (SSC) അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 2024 മാർച്ച് 10 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Notification Details

Board Name ഇന്ത്യന്‍ നേവി
Type of Job Central Govt Job
Advt No No
പോസ്റ്റ് SSC ഓഫീസര്‍
ഒഴിവുകൾ 254
ലൊക്കേഷൻ All Over India
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓണ്‍ലൈന്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 24
അവസാന തിയതി 2024 മാർച്ച് 10

Vacancy Details

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
ജനൽ സർവീസ് 50
പൈലറ്റ് 20
നേവൽ എയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസ് 18
എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ 08
ലോജിസ്റ്റിക്സ് 30
നേവൽ ആർമമെൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കേഡർ 10
എഡ്യുകേഷൻ 18
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് [ജനറൽ സർവീസ്] 30
ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് [ ജനറൽ സർവീസ്(GS)] 50
നേവൽ കൺസ്ട്രക്ടർ 20

Age Limit Details

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ജനൽ സർവീസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് നേവൽ ആർമമെൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കേഡർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് [ജനറൽ സർവീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് [ ജനറൽ സർവീസ്(GS)] നേവൽ കൺസ്ട്രക്ടർ 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജൂലൈ 2005
പൈലറ്റ് നേവൽ എയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസ് 02 ജനുവരി 2001 മുതൽ 01 ജനുവരി 2006
എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എഡ്യുകേഷൻ 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജനുവരി 2004

Educational Qualifications

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ജനൽ സർവീസ് കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിഇ/ബിടെക്
പൈലറ്റ് കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിഇ/ബിടെക്
നേവൽ എയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസ് കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിഇ/ബിടെക്
എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിഇ/ബിടെക്
ലോജിസ്റ്റിക്സ് 1 st ക്ലാസോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിഇ/ബി.ടെക് or 1 st ക്ലാസോടെ എംബിഎ or B.Sc / B.Com / B.Sc.(IT)ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ഫിനാൻസ് / ലോജിസ്റ്റിക്സ് / സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്നിവയിൽ പിജി ഡിപ്ലോമയ്‌ക്കൊപ്പം മാനേജ്മെൻ്റ് / മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻ്റ് or 1st ക്ലാസോടെ എംസിഎ/എംഎസ്‌സി (ഐടി).
നേവൽ ആർമമെൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കേഡർ BE/B.Tech കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ മെക്കാനിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ വിത്ത് ഓട്ടോമേഷൻ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ & കൺട്രോൾ / കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / പ്രൊഡക്ഷൻ / വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം / ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ / മെറ്റലർജി / മെറ്റലർജിക്കൽ / കെമിക്കൽ / മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് / എയ്റോ സ്പേസ് / എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ
എഡ്യുകേഷൻ എം.എസ്‌സിക്ക് 60 ശതമാനം മാർക്ക്. (ഗണിതം/ഓപ്പറേഷണൽ റിസർച്ച്) ബിഎസ്‌സിയിൽ ഫിസിക്‌സിനൊപ്പം.(ഫിസിക്‌സ്/അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്‌സ്) കണക്കിനൊപ്പം ബി.എസ്‌സി.ബിഎസ്‌സിയിൽ കെമിസ്ട്രി വിത്ത് ഫിസിക്‌സ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ BE / B.Tech കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ ബിഇ / ബി.ടെക് (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ / ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയർ) എം ടെക്കിൽ 60 ശതമാനം മാർക്ക് തെർമൽ / പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ എം ടെക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം Engg / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ Engg / VLSI / പവർ എന്നിവയിൽ എം ടെക് സിസ്റ്റം എൻജിനീയർ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് [ജനറൽ സർവീസ്] കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ BE / B.Tech (i) മെക്കാനിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ, ഓട്ടോമേഷൻ (ii) മറൈൻ (iii) ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ (iv) ഉൽപ്പാദനം (v) എയറോനോട്ടിക്കൽ (vi) ) ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & മാനേജ്മെൻ്റ് (vii) കൺട്രോൾ Engg (viii) എയ്‌റോ സ്പേസ് (ix) ഓട്ടോമൊബൈൽസ് (x) മെറ്റലർജി (xi) മെക്കാട്രോണിക്‌സ് (xii) ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷനും നിയന്ത്രണവും
ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് [ ജനറൽ സർവീസ്(GS)] കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ BE / B.Tech (i) ഇലക്ട്രിക്കൽ (ii) ഇലക്ട്രോണിക്സ് (iii) ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ (iv) ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (v) ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് & ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (vi) ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (vii) അപ്ലൈഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (AEC) (viii) ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ (ix) ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ (x) ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ & കൺട്രോൾ (xi) അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ (xii) പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (xiii) പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
നേവൽ കൺസ്ട്രക്ടർ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ BE / B.Tech i) മെക്കാനിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ വിത്ത് ഓട്ടോമേഷൻ (ii) സിവിൽ (iii) എയറോനോട്ടിക്കൽ (iv) എയ്‌റോ സ്പേസ് (v) മെറ്റലർജി (vi) നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ (vii) ഓഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (viii) മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ix) ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി (x) ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് (xi) കപ്പൽ ഡിസൈൻ.
മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകളിൽ നിന്നും NCC 'C' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് 5 ശതമാനത്തിന്റെ കട്ട് ഓഫ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

Salary Details

ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ 56100 രൂപ മുതലാണ് മാസം ശമ്പളം.

How to Apply?

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷകൾ 2024 മാർച്ച് 10 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ഏഴിമല അക്കാദമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കുക. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain