റെയിൽവേയിൽ സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട ഗ്രൂപ്പ്‌ ഡി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് - 38 ഒഴിവുകൾ

RRC Northern Railway Group D Recruitment 2024,Railway Sports Quota Recruitment 2024 Apply Online,RRC Northern Railway Group D Recruitment 2024,RRC Nor
Railway Sports Quota Recruitment 2024
റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിലെ സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. വിവിധ സ്പോർട്സ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി 2024 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 2024 മേയ് 16 വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും.

Vacancy Details

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 38 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
ഫുട്ബോൾ-മെൻ 05
വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് മെൻ 02
അത്ലറ്റിക്സ്-വിമെൺ 02
അത്ലറ്റിക്സ്-മെൻ 06
ബോക്സിംഗ്-മെൻ 03
ബോക്സിംഗ്-വിമെൺ 01
(നീന്തൽ-മെൻ ) അക്വാട്ടിക്സ് 03
ടേബിൾ ടെന്നീസ്-മെൻ 02
ഹോക്കി-മെൻ 04
ഹോക്കി-വിമെൺ 01
ബാഡ്മിൻ്റൺ-മെൻ-വിമെൺ 05
കബഡി-മെൻ 01
ഗുസ്തി-മെൻ 01
ഗുസ്തി-വിമെൺ 01
ചെസ്സ്-മെൻ 01

Age Limit Details

ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ഫുട്ബോൾ-മെൻ,വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് മെൻ,അത്ലറ്റിക്സ്-വിമെൺ ,അത്ലറ്റിക്സ്-മെൻ ,ബോക്സിംഗ്-മെൻ ,ബോക്സിംഗ്-വിമെൺ ,(നീന്തൽ-മെൻ ) അക്വാട്ടിക്സ്,ടേബിൾ ടെന്നീസ്-മെൻ ,ഹോക്കി-മെൻ ,ഹോക്കി-വിമെൺ,ബാഡ്മിൻ്റൺ-മെൻ-വിമെൺ,കബഡി-മെൻ,ഗുസ്തി-മെൻ,ഗുസ്തി-വിമെൺ,ചെസ്സ്-മെൻ 18-25 വയസ്സ്

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ഫുട്ബോൾ-മെൻ,വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് മെൻ,അത്ലറ്റിക്സ്-വിമെൺ ,അത്ലറ്റിക്സ്-മെൻ ,ബോക്സിംഗ്-മെൻ ,ബോക്സിംഗ്-വിമെൺ ,(നീന്തൽ-മെൻ ) അക്വാട്ടിക്സ്,ടേബിൾ ടെന്നീസ്-മെൻ ,ഹോക്കി-മെൻ ,ഹോക്കി-വിമെൺ,ബാഡ്മിൻ്റൺ-മെൻ-വിമെൺ,കബഡി-മെൻ,ഗുസ്തി-മെൻ,ഗുസ്തി-വിമെൺ,ചെസ്സ്-മെൻ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം ഇനിപ്പറയുന്ന കായിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള കായികതാരങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 01/04/2021 മുതൽ (വിജ്ഞാപന തീയതി) സജീവമായവർ , അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരായിരിക്കും സ്‌പോർട്‌സ് ക്വാട്ടയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ തസ്തികകളിൽ നിയമനം.

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
ഫുട്ബോൾ-മെൻ Rs.5,200-56900/-
വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് മെൻ Rs.5,200-56900/-
അത്ലറ്റിക്സ്-വിമെൺ Rs.5,200-56900/-
അത്ലറ്റിക്സ്-മെൻ Rs.5,200-56900/-
ബോക്സിംഗ്-മെൻ Rs.5,200-56900/-
ബോക്സിംഗ്-വിമെൺ Rs.5,200-56900/-
(നീന്തൽ-മെൻ ) അക്വാട്ടിക്സ് Rs.5,200-56900/-
ടേബിൾ ടെന്നീസ്-മെൻ Rs.5,200-56900/-
ഹോക്കി-മെൻ Rs.5,200-56900/-
ഹോക്കി-വിമെൺ Rs.5,200-56900/-
ബാഡ്മിൻ്റൺ-മെൻ-വിമെൺ Rs.5,200-56900/-
കബഡി-മെൻ Rs.5,200-56900/-
ഗുസ്തി-മെൻ Rs.5,200-56900/-
ഗുസ്തി-വിമെൺ Rs.5,200-56900/-
ചെസ്സ്-മെൻ Rs.5,200-56900/-

Application Fees

ജനറൽ, OBC, വനിതാ വിഭാഗക്കാർക്ക് 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് 250 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനായി തന്നെ ഫീസ് അടക്കാം.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ് 16 വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.rrcnr.org സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain